Verzekeringsadvies - Corona & je verzekeringen

De meestgestelde verzekeringsvragen naar aanleiding van de coronacrisis

Benieuwd welke risico’s er in jouw bedrijfssituatie kunnen ontstaan door het coronavirus?

Vraag een gesprek aan

De meestgestelde verzekeringsvragen naar aanleiding van de coronacrisis

Inmiddels zit Nederland middenin de tweede golf waardoor de overheidsmaatregelen weer zijn aangescherpt. Dit brengt opnieuw gewijzigde risico’s en vragen met zich mee. We vroegen Yvonne Rooijakkers, manager Inkoopdesk Verzekeren bij Rabobank, om een update van de uiteenlopende verzekeringsvragen. Ze beantwoordt hier, in het algemeen, de meestgestelde vragen.*

Yvonne Rooijakkers

1. Welke risico’s vragen om aandacht van de ondernemer?

In het begin van de uitbraak zagen we met name vragen over zieke medewerkers, doorbetalen van lonen, zakenreizen, evenementen die niet door konden gaan en vragen of er bijv. verzekeringsdekking was voor bedrijfsstagnatie. Deze vragen worden nog steeds gesteld maar krijgen een andere lading.Rooijakkers ziet een aantal zaken vaker terug komen:

 1. Zieke medewerkers - “De eerste zorgen gaan natuurlijk over (mogelijk) zieke medewerkers. En de zorgen rondom zieke medewerkers gaan onverminderd door.”
 2. Doorlopende lonen – “In sommige sectoren is er sprake van minder werk, terwijl de lonen van de medewerkers wel doorlopen.”
 3. Herstarten van bedrijven – “Veel bedrijven die tijdelijk stil stonden zijn weer aan het werk en andere bedrijven moeten weer (tijdelijk) dicht. Hierdoor ontstaan er uiteenlopende vragen over de risico’s die dit met zich meebrengt. Zoals het voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen die verzekeraars kunnen stellen waaronder bijvoorbeeld een (bijgewerkte) RI&E.”
 4. Bedrijfsstagnatie - “Ook veel ondernemers hebben last van bedrijfsschade als gevolg van teruglopende omzet door corona.”

2. Zijn veranderingen in mijn bedrijfsactiviteiten automatisch verzekerd?

Het is goed om jezelf deze vraag te stellen en dit continu te controleren. Zeker bij de (tijdelijke) sluiting van je bedrijf. Overleg alle veranderingen in bedrijfsactiviteiten en veranderingen in gebruik van bedrijfsmiddelen (zoals panden, inventaris, auto’s etc.) met je verzekeringsadviseur en pas je verzekeringen hierop aan. Ook andere zaken waarvan je zelf twijfelt of denkt dat het invloed kan hebben op je verzekering. Zo blijf je goed verzekerd.

Denk hierbij aan de volgende situaties:

 • Verander je van bedrijfsactiviteiten, zoals:
  - Leen je medewerkers uit aan andere bedrijven?
  - Bezorg je als horecaondernemer nu ook maaltijden? Hoe vervoer je deze maaltijden? Met een zakelijke auto, privé auto of wellicht maak je gebruik van e-bikes? Zorg ervoor dat je vervoersmiddel juist verzekerd is.
  - Zet je je vrachtwagens of auto's de komende tijd voor een ander doel in?
  - Staat je (kantoor)pand leeg of krijgt je pand tijdelijk een andere bestemming?
  - Heb je, bijvoorbeeld naar aanleiding van teruglopende omzet, nieuwe bedrijfsactiviteiten ontwikkeld?
 • Staat je bedrijfspand nu tijdelijk leeg of heeft je pand nu een andere bestemming gekregen?
 • Wijk je nu uit naar andere leveranciers om je spullen toch in te kunnen blijven kopen? Controleer dan goed of dit invloed heeft op de dekking van bijvoorbeeld je goederentransportverzekering.
 • Als je andere afzetkanalen zoekt kun je ook te maken krijgen met andere vervoerstrajecten of dekkingsgebied. Is dit gedekt binnen je huidige verzekering?
 • Heb je door deze situatie juist meer omzet (en ben je hierdoor mogelijk onderverzekerd)?
 • Kunnen medewerkers thuiswerken en hebben ze dan beschikking over hulpmiddelen? Attendeer je medewerkers er ook op dat criminelen van deze situatie gebruik kunnen maken. Wees daarom alert op een phishing link en zorg voor beveiligde netwerken.
 • Is er voldoende voorraad of juist te veel (en ben je hierdoor mogelijk onderverzekerd)?
 • Gaat een gedeelte van je personeel weer naar kantoor/werk? Vraag je dan af of aan alle RIVM richtlijnen wordt voldaan. Bijv. kan iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar werken? En is er een mogelijkheid om gefaseerd op te starten zodat je in het begin het risico verkleind?
 • Check of test je machines en je materiaal voordat je weer gaat opstarten, aangezien dit waarschijnlijk lang heeft stilgestaan. Kijk bijv. ook even naar je waterleiding (denk aan legionella).
 • Heb je tijdelijk je verzekering aangepast bijv. i.v.m. leegstand of auto’s die niet reden en geschorst waren? Vergeet ze niet weer te verzekeren. Of heb je tijdelijk je bedrijsschadeverzekering verlaagd? Stel deze dan bij.
 • Heb jij n.a.v. corona je (leverings)voorwaarden aangepast? Check of de voorwaarden voorgelegd moeten worden aan je verzekeraar.
 • Zijn er nieuwe contractpartners die hun voorwaarden hebben aangepast? Check of dat voor jou geen veranderde situaties met zich meebrengt.

Neem in dit soort veranderende bedrijfssituaties altijd contact op met je verzekeringsadviseur zodat je verzekering hierop aangepast kan worden. Zo blijf je goed verzekerd.

3. Is schade als gevolg van corona gedekt op mijn verzekering?

Veel ondernemers hebben de vraag gesteld of hun bedrijfsschade als gevolg van corona is verzekerd. Voor dekking op een bedrijfsschade(bedrijfsstagnatie)- of transportverzekering is vereist dat er sprake is van materiële schade als gevolg van een gedekte gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een brand. Dit is niet het geval als gevolg van het coronavirus en schade is daarom niet gedekt op deze verzekeringen. “Dekking was er bij uitbraak van corona in het beginsel in sommige situaties beperkt op bijvoorbeeld de zakenreisverzekering, sommige evenementenverzekeringen (onkostendekking) en ziekengeldverzekeringen” zegt Rooijakkers. Heb je een vraag over eventuele dekking voor schade als gevolg van corona? Neem dan contact met ons of je verzekeringsadviseur op. Daarnaast raadzaam om bij het afsluiten van verzekeringen na te gaan of alle zaken die je beoogd te verzekeren ook verzekerd kunnen worden en/of je huidige verzekering dekking biedt. Denk hierbij bijv. aan vragen als onder welke omstandigheden repatriering vanuit het buitenland op je zakenreisverzekering wel/niet verzekerd is. Ook hier kun je uiteraard contact over opnemen.

4. Zijn de loonkosten voor mijn werknemers verzekerd?

Het kan voorkomen dat je als ondernemer tijdelijk minder werk hebt voor je personeel, maar de loonkosten blijven gewoon doorlopen. Hier ben je niet voor verzekerd, maar via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het mogelijk om een aanvraag te doen voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid \ (NOW).Klik hier voor meer informatie.

5. Ik vrees dat niet al mijn klanten mijn facturen kunnen betalen in deze periode. Kan ik me hiervoor verzekeren?

Met het afsluiten van een kredietverzekering zijn je facturen vanaf dat moment verzekerd tegen het risico dat je klanten je facturen niet of te laat betalen. Rabobank biedt verschillende kredietverzekeringen, waaronder Omzet Garant en Debiteuren Comfort Plan. Deze kun je via Rabobank zelf afsluiten. Je kunt je hierover ook laten adviseren. Met deze verzekeringen kan je zaken blijven doen, ook in het buitenland, zoals Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Lees meer over wat je kunt doen bij onbetaalde facturen.

6. Ik kan door corona (tijdelijk) niet voldoen aan de preventie-eisen die mijn verzekeraar stelt. Wat kan ik daaraan doen en wat zijn de gevolgen?

In deze tijd kan het lastiger zijn om te voldoen aan bepaalde preventie-eisen. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een alarminstallatie niet gerepareerd of gekeurd kan worden of een brandmeldinstallatie niet kan worden aangelegd. Niet voldoen aan preventie-eisen van de verzekeraar kan betekenen dat je bij schade geen dekking hebt. Neem dan ook altijd contact op met je verzekeringsadviseur zodat er in jouw situatie een passende oplossing kan worden gevonden.

7. Ben ik verzekerd als ik tijdelijk mijn privéauto gebruik voor zakelijke activiteiten?

Stel dat je door de situatie nu tijdelijk maaltijden bezorgt in je privéauto. Dan is dit niet standaard meeverzekerd op je particuliere autoverzekering. Voor klanten met een Interpolis Autoverzekering zijn de voorwaarden van de particuliere autoverzekering verruimd gedurende de crisis. Koeriersdiensten in je privéauto zijn tot die tijd wel verzekerd. Dit is echter niet bij alle verzekeraars het geval. Neem contact op met je verzekeringsadviseur om te kijken welke voorwaarden op jouw situatie van toepassing zijn.

8. Kan ik uitstel van mijn premiebetaling krijgen of kan ik mijn verzekering tijdelijk wijzigen of stilzetten?

Als je als gevolg van de maatregelen tegen corona (tijdelijk) je premie niet kunt betalen neem dan contact met ons op. Mogelijkheden zijn per verzekeraar en verzekering verschillend en uiteraard ook afhankelijk van jouw eigen behoeftes. Daarnaast overweeg je wellicht om een verzekering (tijdelijk) stop te zetten. Neem ook dan altijd even contact met ons op en bespreek je persoonlijke situatie. Wij adviseren je graag over de gevolgen en over eventuele andere stappen die je moet ondernemen om dit mogelijk te maken. Denk hierbij aan het schorsen van een voertuig bij de RDW om de W.A. verzekering van je auto te stoppen. 

Let wel op: aan het stoppen van een verzekering kunnen risico’s verbonden zijn die je wellicht van te voren niet kunt overzien. Zo zijn bij een aansprakelijkheidsverzekering claims die binnenkomen nadat je verzekering hebt stopgezet niet verzekerd. Ook niet als de schadedatum van voor de stopzettingsdatum is. En staat je wagenpark nu stil zonder verzekering? Bedenk dan dat brand of hagel een groter risico kan zijn voor een stilstaand wagenpark dan voor een rijdend wagenpark. Doordat alle voertuigen geconcentreerd op één plaats staan is de kans op een grote schade waarbij veel van je voertuigen betrokken zijn groter dan wanneer de voertuigen verspreid door het land staan.

Wil je weten of er dekkingsaanpassingen nodig zijn voor jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij staan je graag persoonlijk te woord.

Vraag een gesprek aan

* Vragen zijn beantwoord in algemene zin. Er zijn altijd uitzonderingen; iedere situatie is afhankelijk van omstandigheden, polis en polisvoorwaarden. 

Is jouw verzekeringsvraag omtrent het coronavirus hiermee nog niet beantwoord? Neem dan contact met ons op of bekijk de Q&A van het Verbond van Verzekeraars.