Verzekeringsadvies - Advies voor personeel

Heeft je bedrijf te maken met andere risico’s tijdens de coronapandemie?

Ontstaan er binnen je bedrijf nu mogelijk nieuwe risico’s die je graag met ons wilt bespreken? Neem dan contact op voor persoonlijk verzekeringsadvies.

Heeft je bedrijf te maken met andere risico’s tijdens de coronapandemie?

Voor jou als ondernemer kan het coronavirus andere risico’s met zich meebrengen. Wil jij weten of dit ook voor jou geldt? We helpen je graag door de meest voorkomende ontwikkelingen bij onze klanten in de verzekeringsmarkt op een rij te zetten.

1. Medewerkers werken nu vanuit huis

Vanwege de corona-maatregelen wordt de afgelopen tijd veel thuisgewerkt. Cybercriminelen spelen in op deze situatie en als gevolg hiervan zien we de laatste tijd een scherpe toename in o.a. phishingmails. Via deze e-mails proberen criminelen gegevens te achterhalen of malware te installeren. Helaas zijn deze e-mails niet tegen te houden. Wel zijn er een aantal tips die ervoor kunnen zorgen dat het risico zo klein mogelijk wordt: lees hier meer over in deze twee artikelen.

Kan je bedrijf door na een hack? Ben jij voorbereid op cybercriminaliteit?

2. Andere bestemming of pand dat tijdelijk niet wordt gebruikt

Doordat veel medewerkers vanuit huis werken kan het zijn dat je pand voor langere tijd leeg staat of dat je pand (tijdelijk) een andere bestemming heeft gekregen. Controleer dan regelmatig het pand en maak eventueel een afspraak met de buren om elkaar te informeren bij onraad. Zorg er daarnaast voor dat deze bestemmingswijziging bekend is bij je verzekeraar. Anders heb je bij schade mogelijk geen dekking. Neem daarom contact op voor persoonlijk verzekeringsadvies voor jouw situatie.

3. Gewijzigde bedrijfsactiviteiten

We zien momenteel veel wijzigingen in bedrijfsactiviteiten. Zo zien we dat horecaondernemers ook maaltijden gaan bezorgen en taxibedrijven tijdelijk medicijnen of boodschappen bezorgen. Ook zien we bedrijven hele nieuwe activiteiten ontplooien. Mooie initiatieven! Het is echter wel belangrijk om dit bij ons te melden. Veel verzekeringen, zoals een brandverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering, dekken alleen je normale bedrijfsactiviteiten. Als je andere activiteiten uitvoert, ook al is dit tijdelijk, dan heb je hiervoor meestal geen dekking. Dit kan betekenen dat een brandschade of aansprakelijkheidsschade niet uitgekeerd wordt. Neem dan ook altijd contact op voor persoonlijk verzekeringsadvies. Zo zorg je ervoor dat je straks de juiste dekking hebt voor de risico’s die deze gewijzigde activiteiten met zich kunnen meebrengen.

4. Niet kunnen voldoen aan bepaalde preventie-eisen van de verzekeraar

We zien dat klanten in deze tijd meer moeite hebben om te voldoen aan bepaalde preventie-eisen van de verzekeraar. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een autoalarm nu niet kan worden ingebouwd, een alarminstallatie niet kan worden gerepareerd of een brandmeldinstallatie niet kan worden aangelegd. Dit kan een groot risico zijn. Wanneer je niet aan de door je verzekeraar gestelde preventie-eisen kunt voldoen, zelfs als dit maar tijdelijk is, kan dit tot gevolg hebben dat je bij schade te maken hebt met een extra hoog eigen risico (soms wel € 250.000), beperkte dekking- of dat je zelfs helemaal geen dekking hebt. Dat wil je voorkomen. Neem daarom altijd contact op als je niet kunt voldoen aan preventie-eisen, zodat er in jouw situatie een passende oplossing kan worden gevonden.

5. Wagenpark, (bestel)auto of machines tijdelijk buiten gebruik of anders ingezet

Veel klanten gebruiken bepaalde bedrijfsmiddelen (zoals auto’s of machines) nu niet of anders. Is dit bij jou ook het geval? Dan dien je dit te melden bij je verzekeraar. Anders loop je het risico dat je verzekeraar bij schade geen dekking verleent. Neem daarom altijd contact op voor persoonlijk verzekeringsadvies, zodat er in jouw situatie een passende oplossing kan worden gevonden.

Enkele voorbeelden:

  • Je hebt je bedrijfswagens, heftrucks of bedrijfsmachines tijdelijk niet nodig en je verhuurt deze aan een andere ondernemer.
  • Je wagenpark is op dit moment niet in gebruik en staat stil op je terrein. Wanneer de auto’s normaal gesproken met de medewerker naar huis gaan zal bij een brand of diefstalschade waarschijnlijk maar één auto betrokken zijn. Nu alle auto’s bij elkaar op je bedrijfsterrein staan zou een brand alle voertuigen tegelijkertijd kunnen beschadigen, of worden bij een inbraak alle airbags en navigatiesystemen gestolen. Het kan verstandig zijn deze wagens nu wel casco of beperkt casco te verzekeren wanneer dit nog niet het geval is.

6. Ontwikkelingen bij toeleveranciers of bij afnemers

Veel klanten zijn door corona afhankelijk geworden van één of meerdere leveranciers of zijn nu toegewezen op andere leveranciers. Is dit bij jou ook aan de orde? Dan zijn je risico’s in dit geval gewijzigd. Je loopt bijvoorbeeld meer risico wanneer de leverancier waar je afhankelijk van bent niet meer kan leveren, bijvoorbeeld door een brand. Neem dan contact op voor persoonlijk advies over deze nieuwe risico’s.

7. Grotere risico’s voor bestuurders van bedrijven, verenigingen en stichtingen

Deze bijzondere tijd vergt veel van bestuurders. Er moeten in korte tijd belangrijke beslissingen genomen worden die mogelijk invloed hebben op het voortbestaan van het bedrijf, de vereniging of de stichting. Voor sommige fouten die je als bestuurder maakt kun je persoonlijk, met je privévermogen, aansprakelijk gesteld worden. Lees meer over bestuurdersaansprakelijkheid.

8. Uitlenen van personeel

Elkaar helpen, dat kan ook op personeelsgebied. Als het werk bij de ene werkgever stilvalt, kan er bij een andere werkgever juist een grote behoefte aan personeel zijn ontstaan. Dan kan het soms handig zijn om, in onderling overleg met je personeel, mensen tijdelijk uit of in te lenen. Dit kan echter gevolgen hebben voor je bedrijfsrisico’s en verzekeringen. Veel verzekeringen, zoals de rechtsbijstandsverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering, dekken alleen je normale bedrijfsactiviteiten. Het uitlenen van personeel, zelfs als dit maar tijdelijk is, wordt gezien als activiteitenwijziging. Hiervoor heb je meestal geen dekking. Dit kan betekenen dat een aansprakelijkheidsschade bijvoorbeeld niet onder de dekking valt. Neem daarom in dit geval altijd contact op met je verzekeringsadviseur zodat er in jouw situatie een passende oplossing kan worden gevonden. Zelfs als dit maar tijdelijk is.

9. Impact van gebruik van overheidsmaatregel NOW op je verzekeringen

We zien dat veel klanten gebruik maken van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Heb jij vragen over deze regeling in relatie tot je personeelsverzekeringen? Neem dan contact op voor persoonlijk verzekeringsadvies. We helpen je graag om de meest passende oplossing voor je bedrijf te vinden. 

10. Je bedrijfssituatie verandert

Veel bedrijven die tijdelijk stil stonden konden voorzichtig weer aan het werk en nu zijn er weer bedrijven die dicht moeten. Hierdoor ontstaan er uiteenlopende vragen over de risico’s die bedrijven daarbij ondervinden. Zoals het voldoen aan de richtlijnen van RIVM en de richtlijnen die verzekeraars kunnen stellen, waaronder bijvoorbeeld een (bijgewerkte) Risico Inventarisatie-&Evaluatie (RI&E). Vragen die je jezelf kunt stellen om risico’s te verminderen:

  • Gaat een gedeelte van je personeel weer naar kantoor/werk of werken ze juist weer vanuit huis? Vraag je dan af of aan alle (RIVM) richtlijnen wordt voldaan. Betrek je medewerkers bij veranderde situaties en onderschat de impact op je medewerkers niet. 
  • Gebruik je machines en je materiaal tijdelijk niet, check dan hoe je zaken veilig uit kunt zetten. Check of test je machines en je materiaal ook voordat je weer gaat opstarten, aangezien dit waarschijnlijk lang heeft stilgestaan. Kijk bijvoorbeeld ook even naar je waterleiding (denk aan legionella). 
  • Ligt je bedrijf nu stil en is er niemand aanwezig? Vraag of je buren een oogje in het zeil kunnen houden en alarm kunnen slaan als ze iets verdachts zien. 
  • Is er sprake van een veranderde situatie, bijv. leegstand van je pand, tijdelijke schorsing van je motorrijtuigen etc. neem dan contact op met je verzekeringsadviseur om af te stemmen of de dekking op je verzekeringspolis hierop aangepast moet worden. 
  • Heb jij n.a.v. corona je (leverings)voorwaarden aangepast? Check of de voorwaarden voorgelegd moeten worden aan je verzekeraar. 
  • Zijn er nieuwe contractpartners die hun voorwaarden hebben aangepast? Check of dat voor jou geen veranderde situaties met zich meebrengt.

Heb je vragen of twijfel je of je contact moet opnemen m.b.t. een specifieke situatie? Neem dan gerust contact op en laat je persoonlijk adviseren.

Download gratis het e-book "sterker uit de coronacrisis"

Praktische gids voor financiële grip op je bedrijf

De coronacrisis laat diepe sporen na in het Nederlandse ondernemerslandschap. Heel wat ondernemers vechten voor het voortbestaan van hun business. Juist nu is financiële grip op je bedrijf belangrijk! Wil je hier meer over weten?  Download het  gratis e-book ‘Sterker uit de coronacrisis’.

Meer informatie over het gratis e-book