Ziekteverzuim

Hoe je het ziekteverzuim van je medewerkers laag kunt houden

Wil je persoonlijk verzekeringsadvies n.a.v. de verzuimrisico’s in je bedrijf?

Hoe je het ziekteverzuim van je medewerkers laag kunt houden

Het ziekteverzuim in Nederland neemt de laatste maanden toe en de coronacrisis speelt daarbij een wezenlijke rol volgens de Arbo Unie. Bij deze Rabobank verzekeringsklant, productiebedrijf Stetec, kregen ze enkele jaren geleden te maken met 2 langdurig zieke medewerkers. Voor een mkb'er met 25 personeelsleden kan zo'n situatie veel impact hebben. Het bedrijf investeerde vervolgens extra veel in duurzame inzetbaarheid. Met succes. Lees hoe dit bedrijf het ziekteverzuim van haar medewerkers nu laag houdt.

Stijgend ziekteverzuim in Nederland

Volgens de laatste cijfers van de Arbo Unie meldden zich in de laatste week van september ruim 8.000 mensen ziek, ruim 1.000 meer dan in de afgelopen 2 jaar in deze periode. Naast corona-, griep- en verkoudheidsklachten kampen bovendien meer mensen met stressverschijnselen. Uit onderzoek van vakbond CNV onder ruim 1.500 leden blijkt dat 29% van de werkenden meer werkstress ervaart dan vóór de corona-uitbraak. Dit kan leiden tot meer burn-outs. Hierdoor kunnen voor bedrijven de kosten van ziekteverzuim toe nemen.

Stetec

Met verzuimpreventie aan de slag

Een onderneming die daar een paar jaar geleden al mee te maken kreeg is Stetec, een toeleverancier voor precisieplaatwerk. Zo'n 4 jaar geleden zag de directeur van het bedrijf de premie van zijn verzuimverzekering flink toenemen, als gevolg van 2 langdurig zieke medewerkers. Het betekende een flinke financiële aderlating.

"Voor ons was dit wel aanzet om veel actiever met verzuimpreventie aan de slag te gaan. Die reis begon met een inventarisatie van het hele bedrijfsproces. We hebben de gedrags- en kerncompetenties van alle medewerkers in kaart gebracht. Aan de hand daarvan kun je bepalen of mensen op de juiste plek zitten en wat hun stressrisico's zijn. Vervolgens hebben we met deze informatie voor elk personeelslid een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld", aldus de directeur.

Uitgevallen medewerker door ziekte in dienst? Dit zijn de regels

  • Je moet als werkgever minimaal 70% van het loon doorbetalen, over een periode van 2 jaar. Er zijn ook CAO's die eisen dat het loon volledig, tot 100%, wordt doorbetaald.
  • Je hebt re-integratieverplichtingen. Na 6 weken moet je via een arbodienst of arbo-arts de eerste stappen ondernemen naar een eventuele terugkeer op de werkvloer.
  • Verder is het verplicht om een dossier bij te houden, met gespreksverslagen en gemaakte afspraken. Doe je dit niet of onvoldoende, dan kun je een loonsanctie krijgen. In dat geval word je als werkgever verplicht het loon van je werknemer maximaal 52 weken langer door te betalen. Naast de al verplicht 104 weken van ziekte waarin de werkgever het loon moet doorbetalen wordt door deze loonsanctie de loondoorbetalingsperiode verlengd tot maximaal 156 weken.

Een zieke medewerker is al vervelend genoeg, maar je kunt daarnaast ook te maken krijgen met indirecte kosten en gevolgen, zoals het inhuren van een tijdelijke invalkracht. Maar dit is niet altijd mogelijk waardoor de werkbelasting voor de andere collega’s hoger kan komen te liggen. Waardoor het verzuim van de ene medewerker kan leiden tot verzuim van meerdere medewerkers. Goed dus om samen met je werknemers te kijken hoe je ziekteverzuim tegen kunt gaan.

Wegnemen van stressrisico's

Openheid, ook dat werd een speerpunt van Stetec. "We zijn veel meer informatie gaan delen over het bedrijf. Over omzet, winst en wat het bijvoorbeeld betekent als iemand er langdurig uitligt. Dit collectieve inzicht heeft de teamgeest bij Stetec versterkt. Het leidde tot meer betrokkenheid op de werkvloer en ook dat zorgt over het algemeen voor minder verzuim."

En dan is er nóg een aspect waarmee het bedrijf het ziekteverzuim tegenwoordig op een laag niveau weet te houden. Eventuele stress bij klanten over levertijden en kwaliteit worden door het MT bewust bij productiemedewerkers weggehouden. "Mensen kunnen daardoor gewoon hun werk doen. Zonder opgejaagd te worden, zonder druk van buitenaf. Het is onze taak als management om eventuele problemen op te lossen, we leggen ze bewust dus niet meer neer bij de productieafdeling. Dat heeft voor een enorme hoeveelheid rust gezorgd in de organisatie", aldus de directeur.

Stephan Struijck

Ga ziekteverzuim tegen

Minder stress. Meer betrokkenheid. Mensen die op de juiste plek zitten. Die factoren vormen de basis van het preventiebeleid bij Stetec. Het bedrijf is daarmee een voorbeeld voor andere ondernemers, stelt Stephan Struijk. Hij is Risicospecialist Verzekeren bij de Rabobank.

"Het is belangrijk dat je een goede verzekering voor ziekteverzuim afsluit, dat zorgt voor rust. Maar een goed preventiebeleid, met aandacht voor stress, vitaliteit en werkgeluk is minstens net zo belangrijk. Een beleid met een verzuimprotocol is dus aan te raden. Daarin staat precies omschreven hoe een ziektemelding moet worden behandeld, inclusief het communicatietraject dat volgt."

Een risico-inventarisatie en -evaluatie

Een belangrijk onderdeel van een goed beleid om verzuim tegen te gaan is een risico-inventarisatie en -evaluatie, beter bekend als de RI&E. Wat in ieder geval vereist is in een RI&E is:

  • Er moet geïnventariseerd worden op welke manier het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld in samenwerking met een arbodienst of een arbo-deskundige gedaan worden en moet schriftelijk worden vastgelegd.
  • Vast onderdeel van een RI&E is een Plan van Aanpak, met maatregelen om risico's aan te pakken.
  • Eventuele arbeidsongevallen uit het verleden moeten in een RI&E worden opgenomen.
  • Belangrijk is dat je de RI&E regelmatig evalueert en dat je je medewerkers hierbij betrekt. Een RI&E opstellen is dan ook geen eenmalige actie, maar zou voortdurend onder de aandacht moeten blijven en moeten worden aangepast bij wijzigende bedrijfssituaties.

"Een RI&E is wettelijk verplicht, al hebben lang niet alle bedrijven die laten opstellen. Je moet dit document bovendien regelmatig blijven toetsen. 100% veiligheid bestaat niet, maar een RI&E draagt er wel aan bij. Een werkgever die preventie serieus neemt, kan niet zonder. Het laat zien dat je bewust met risico's omgaat. In de praktijk heeft dat een positieve uitstraling op de medewerkers, op klanten maar ook op een verzekeraar”, aldus Stephan.

Lees ook deze handige tips voor het opstellen van een RI&E

Wil je meer weten over wat het verzuimrisico voor jou als werkgever kan betekenen? Een verzekeringsadviseur kan helpen bij het inzichtelijk maken van deze risico’s én de mogelijkheden van een verzuimverzekering met je bespreken.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Vraag een gesprek aan