Geselecteerde duurzaamheidskeurmerken voor de Rabo Impactlening

De Rabo Impactlening is een zakelijke lening met rentekorting voor duurzame bedrijven. Loopt je bedrijf voorop in duurzaam ondernemen en is je bedrijf in het bezit van één van de geselecteerde duurzaamheidskeurmerken? Dan kom je in aanmerking voor de Rabo Impactlening.

Duurzaamheidskeurmerken

Hier vind je alle duurzaamheidskeurmerken die geselecteerd zijn voor de Rabo Impactlening. De Rabobank beoordeelt de selectie van de keurmerken jaarlijks.

ASC logo

ASC

Aquaculture Stewardship Council (ASC) is een internationaal, onafhankelijk keurmerk voor gekweekte vis. Certificering toont aan dat de vis op een verantwoorde manier is gekweekt. De vis is afkomstig uit kwekerijen die hun invloed op water, natuur en milieu beperken, goed zorgen voor medewerkers en rekening houden met de omwonenden.

Nadere vereisten: moet betrekking hebben op een substantieel deel van de bedrijfsvoering.

B Corporations logo

B Corporations

B Corporations zijn bedrijven die hun ondernemerschap inzetten om sociale en ecologische problemen op te lossen. B Corps duwen de transitie naar een nieuwe economie, omdat zij er niet alleen naar streven om de beste ván de wereld te worden, maar ook om het beste vóór de wereld te zijn.

Sustainable Florist / Barometer Duurzame Bloemist logo

Barometer Duurzame Bloemist / Sustainable Florist

Met het keurmerk Barometer Duurzame Bloemist / Sustainable Florist toont een bloemist aan dat hij duurzaam onderneemt door een duurzame bedrijfsvoering en de inkoop van een duurzaam assortiment bloemen en planten. Afhankelijk van het inkooppercentage duurzamere bloemen en planten en het aantal punten dat wordt behaald op de bedrijfsvoering, wordt een bloemist gecertificeerd op het bronzen, zilveren of gouden niveau.

Nadere vereisten: alle niveaus komen in aanmerking.

Beter Leven logo

Beter Leven

Het Beter Leven-keurmerk is een onafhankelijk keurmerk binnen de veehouderij, ontwikkeld door de Dierenbescherming. Het Beter Leven-keurmerk staat voor betere leefomstandigheden voor dieren in de veehouderij en diervriendelijkere producten. Deze certificering staat garant voor een hogere mate van dierenwelzijn binnen de veehouderij.

Nadere vereisten: vanaf 1 ster en MDV gecertificeerd.

Blauwe Vlag logo

Blauwe Vlag

Blauwe Vlag is een onafhankelijk internationaal keurmerk voor stranden en jachthavens. Het keurmerk wordt beheerd door Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KVMK) en stelt strenge eisen op het gebied van afval en milieu, energieverbruik en waterkwaliteit.

Nadere vereisten: alleen jachthavens komen in aanmerking.

BREEAM-NL logo

BREEAM-NL

BREEAM-NL is een onafhankelijk en geaccrediteerd keurmerk dat zich richt op de beoordeling van de duurzaamheidsprestaties van gebouwen. Naast de certificering van bestaande gebouwen, certificeert BREEAM-NL ook nieuwbouw- en sloopprojecten.

Nadere vereisten: vanaf niveau very good.

CO2-Prestatieladder logo

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een onafhankelijk en geaccrediteerd certificeringsschema voor ondernemingen om de CO2-uitstoot te reduceren. Het certificeringsschema biedt ondernemingen de ruimte voor creativiteit en vernieuwing op product- en bedrijfsniveau.

Nadere vereisten: vanaf niveau 3.

Logo Climate Activator

Climate Activator

Climate Activator richt zich op de klimaatimpact. Het is van toepassing op een product, dienst of organisatie en de broeikas-emissie die hiermee gepaard gaat. Het doel van keurmerk is om de uitstoot in lijn te krijgen met de doelen van Parijs (reductiedoelstelling) en om te investeren in klimaatprojecten.

CSC logo

Concrete Sustainability Council (CSC)

Het keurmerk Concrete Sustainability Council (CSC) garandeert de duurzame productie van beton. Keurmerkhouders mogen CSC alleen voeren, als zij voldoen aan strenge eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid. Het keurmerk CSC geeft zekerheid voor de afnemers van beton. De duurzame productie van beton wordt gegarandeerd en geeft daarmee de benodigde basis om samen te werken. Het certificeringssysteem in Nederland wordt vertegenwoordigd door Betonhuis.

Nadere vereisten: vanaf niveau Goud.

Cradle to Cradle (C2C) logo

Cradle to Cradle (C2C)

Cradle to Cradle (C2C) is een platform voor duurzame innovatie. C2C gecertificeerde producten voldoen aan strenge vereisten met betrekking tot toxiciteit en recycling. Het productieproces wordt getoetst op toepassing van hernieuwbare energie, sociale rechten en watermanagement. Om deze redenen past C2C binnen het gedachtegoed van de circulaire economie.

Alle niveaus komen in aanmerking.

Demeter logo

Demeter

Demeter is een onafhankelijk en geaccrediteerd keurmerk voor de biologisch-dynamische landbouw. Ondernemingen met dit keurmerk voldoen aan strenge eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn.

Duurzaam Gastvrij logo

Duurzaam Gastvrij

Duurzaam Gastvrij is het Nederlandse label voor duurzame accommodaties in de vrijetijd sector. Het label is gebaseerd op het internationale Green Key label.

Duurzaam Gastvrij is er voor bibliotheken, sportaccommodaties, welness centra, historische zeilvaart en evenementen. Het keurmerk wordt uitgevoerd door de Stichting KMVK, een samenwerkingsverband van KHN, HISWA-Recron en de ANWB.

EKO logo

EKO

EKO is het keurmerk van Stichting EKO. Het is bedoeld voor biologische boeren, handelsondernemingen, merken, winkels en horecabedrijven die kiezen voor verdere ontwikkeling van biologische producten. Stichting EKO neemt de vier principes van IFOAM, de koepelorganisatie van de internationale biologische beweging, daarbij als uitgangspunt: Zorg, Ecologie, Eerlijk en Gezondheid.

Nadere vereisten: moet betrekking hebben op een substantieel deel van de bedrijfsvoering.

Erkend Duurzaam logo

Erkend Duurzaam

Erkend Duurzaam is een MVO-programma voor de mobiliteitsbranche. Het keurmerk biedt ondernemers aantoonbaar MVO-beleid om onder andere energie en afval te besparen. Deelnemende bedrijven worden beoordeeld op bedrijfsvoering, arbeidsomstandigheden, lokale betrokkenheid en milieuvoorschriften.

Nadere vereisten: niveau plus of premium.

EU Ecolabel logo

EU Ecolabel

Het EU Ecolabel is het onafhankelijke Europese milieukeurmerk van de EU voor non-food producten en diensten, met als doel om duurzamere productie en consumptie te stimuleren. Het keurmerk wordt voor Nederland beheerd door SMK (Stichting Milieukeur).

Fairtrade Max Havelaar logo

Fairtrade Nederland

Fairtrade Nederland is een onafhankelijk en geaccrediteerd keurmerk voor verschillende producten als koffie, thee, cacao en katoen. Gecertificeerde producten zijn eerlijk verhandeld door het hanteren van een minimumprijs en het opstellen van langdurige handelsrelaties. Ook wordt er gelet op internationale wetgeving omtrent milieubescherming.

Nadere vereisten: moet betrekking hebben op een substantieel deel van de bedrijfsvoering.

FSC logo

FSC® (leveranciers)

Forest Stewarship Council® (FSC) is een internationaal, onafhankelijk en geaccrediteerd keurmerk. Gecertificeerde hout- en papierproducten zijn afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. Verschillende soorten ondernemingen, waaronder bouwbedrijven, houthandelaren of drukkers, kunnen FSC-leverancier zijn.

Nadere vereisten: moet betrekking hebben op een substantieel deel van de bedrijfsvoering.

GPR logo

GPR Gebouw

Met de webbased software GPR Gebouw kunt u certificeren en zo officieel aantonen hoe duurzaam uw gebouw of ontwerp is. U kunt een gebouw laten certificeren na een renovatie-ingreep, bij oplevering van nieuwbouw of tijdens de exploitatiefase. Ook een gebouwontwerp kunt u certificeren met GPR Gebouw. Het is dus geschikt voor bestaande bouw en nieuwbouw. GPR wordt erkend door de overheid en Stichting NMD en is inmiddels de meest gebruikte software voor verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland. Duurzaamheid wordt in GPR Gebouw zichtbaar in 5 thema’s: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde.

Nadere vereisten: een gemiddelde score vanaf 7 voor bestaande utiliteit; een gemiddelde score vanaf 8 voor nieuwbouw utiliteit.

Green Award logo

Green Award

Green Award is een onafhankelijk keurmerk voor zeeschepen en binnenvaartschepen. Gecertificeerde schepen worden gecontroleerd op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu.

Nadere vereisten: vanaf niveau zilver.

Green Key logo

Green Key

Green Key is een onafhankelijk internationaal keurmerk binnen de recreatiebranche. Het keurmerk kent drie niveaus en stelt eisen op het gebied van energiebesparing, afvalscheiding en duurzame inkoop. Het hoogste niveau (goud) wordt alleen toegekend aan ondernemingen die voldoen aan optionele maatregelen.

Nadere vereisten: vanaf niveau goud.

Groen Gedaan logo

Groen Gedaan

Groen Gedaan is een onafhankelijk keurmerk binnen de automotive branche. Gecertificeerde ondernemingen voldoen aan meetbare criteria die leiden tot minder afval, energieverbruik, milieubelasting en productgebruik. Daarnaast wordt ook een duurzame inzetbaarheid van het personeel gestimuleerd.

KDV logo

Keten Duurzaam Varkensvlees

Keten Duurzaam Varkensvlees is een initiatief van varkenshouders, slachterijen en grossiers. Deze ketenpartners hebben samen afspraken gemaakt op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Een onafhankelijke controlerende partij ziet toe op de naleving van deze afspraken.

Nadere vereisten: MDV gecertificeerd.

Keurmerk Sociale Onderneming (KSO) logo

Keurmerk Sociale Onderneming

Keurmerk Sociale Onderneming komt voort uit het Kennisnetwerk Sociaal Ondernemerschap en certificeert bedrijven op criteria onder drie pijlers: Mens en Arbeidsmarkt, Mens en Maatschappij en Mens en Wereld. Het welzijn van de mens wordt centraal gesteld. Bedrijven laten zien dat zij de meest verantwoording nemende en daarmee de beste werkgevers willen zijn, die hun sociale positie in de samenleving hebben ingenomen.

Lean & Green logo

Lean & Green

Lean & Green is een onafhankelijk en geaccrediteerd keurmerk in de transportsector. Het keurmerk stimuleert ondernemingen om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau middels CO2-reductie.

Nadere vereisten: vanaf 1 ster.

Metaalunie MVO Monitor logo

Metaalunie MVO Monitor

De Metaalunie MVO Monitor biedt ondernemingen in de metaalindustrie de mogelijkheid om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit instrument helpt ondernemingen bij het verhogen van bewustzijn en transparantie richting de klant.

Nadere vereisten: certified.

Milieukeur logo

Milieukeur

Milieukeur is het keurmerk voor duurzamere non-food producten en diensten en gaat uit van een integrale benadering bij de verduurzaming van productieprocessen. Daarbij wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de verschillende duurzaamheidsthema’s. Er zijn Milieukeur certificatieschema's voor productgroepen zoals betonproducten, brandblussers, de zorgsector, groene elektriciteit en autoreinigingsmiddelen.

Milieuthermometer Zorg

Milieuthermometer Zorg

Met het keurmerk Milieuthermometer Zorg toont een zorginstelling of ziekenhuis aan dat er een duurzame bedrijfsvoering is en kan de instelling haar duurzaamheidsprestatie en milieuzorg zichtbaar maken en aantoonbaar verbeteren. Die duurzame bedrijfsvoering is belangrijk voor zorginkopers, zorgverzekeraars, personeel, patiënten, bezoekers en anderen. Met het certificaat gaat in op thema’s zoals energie, lucht, en water.

Nadere vereisten: alle niveaus komen in aanmerking.

MPS-ABC logo

MPS-ABC

MPS-ABC is een onafhankelijk en geaccrediteerd keurmerk voor telers in voornamelijk de sierteeltsector. Het keurmerk kent verschillende niveaus. Met de status MPS-A tonen telers aan dat ze aan de hoogste milieueisen voldoen.

Nadere vereisten: vanaf niveau A+ of MPS-ProductProof of Greener Grown.

Marine Stewardship Council (MSC) logo

MSC

Marine Stewardship Council (MSC) is een internationaal, onafhankelijk en geaccrediteerd keurmerk voor duurzaam gevangen vis. MSC-certificering toont aan dat vis op een duurzame manier is gevangen, zonder dat er sprake is van overbevissing of beschadiging van de natuur.

Nadere vereisten: moet betrekking hebben op een substantieel deel van de bedrijfsvoering.

MVO Prestatieladder logo

MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder is een onafhankelijk schema dat het MVO-managementsysteem van organisaties certificeert. Het MVO-managementsysteemcertificaat is een objectief bewijsmiddel dat het bedrijf of organisatie een managementsysteem heeft voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Nadere vereisten: vanaf niveau 4.

MVO Wijzer logo

MVO-Wijzer

De MVO-Wijzer is een onafhankelijk keurmerk om MVO-managementsystemen te certificeren. Organisaties ontvangen het MVO-certificaat wanneer zij hun MVO-beleid en MVO-activiteiten goed geborgd hebben en hiermee voldoen aan de normen van de MVO-Wijzer.

Nadere vereisten: certified.

On the way to PlanetProof logo

On the way to PlanetProof

On the way to PlanetProof is het keurmerk voor agro/food- en boomkwekerijproducten. De beoordelingsrichtlijn richt zich op de productie en afzet van producten zoals aardappelen, groenten, fruit, zuivel, eieren, bloemen, bloembollen, bomen, planten en boomkwekerij producten. Ook handelaren en -ketens t/m retail kunnen zijn gecertificeerd. De eisen zijn bovenwettelijk. De producenten leveren daarmee een bijdrage aan een schonere lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit, meer natuur op het landbouwbedrijf, diergezondheid en dierenwelzijn en recycling.

Logo PEFC

PEFC

PEFC is een internationaal onafhankelijk keurmerk dat zich inzet voor duurzaam bosbeheer. Het doel van PEFC is om alle bossen ter wereld op een duurzame manier te beheren. Dit betekent dat het keurmerk garandeert dat hout- en papierproducten afkomstig zijn van bossen die op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier worden beheerd. De volledige handelsketen van producten met een PEFC keurmerk zijn PEFC gecertificeerd.

Logo PSO

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

PSO meet de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Het doel van PSO is om de arbeidsparticipatie te vergroten van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, op een kwalitatief goede en duurzame manier.

Nadere vereisten: PSO werkt met verschillende niveaus; van aspirant tot trede 3. Voor de Impactlening geldt minimaal basis trede.

Rainforest Alliance logo

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance is een onafhankelijk en geaccrediteerd keurmerk voor landbouwproducten, waaronder koffie, thee, cacao, bananen en ander fruit, palmolie en specerijen. Rainforest Alliance richt zich ook op bosbouw en toerisme. Het keurmerk stelt hoge eisen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, milieu en natuurbehoud.

Nadere vereisten: moet betrekking hebben op een substantieel deel van de bedrijfsvoering.

RSPO logo

RSPO

De ronde tafel voor duurzame palmolie (RSPO) werkt met alle betrokken stakeholders aan het verduurzamen van de palmolie productie. De plantagehouders moeten zich houden aan de standaard waarin verantwoorde ontwikkeling met respect voor milieu en mensen centraal staat. Controle van plantages, oliemolens en ketenpartners vindt plaats door onafhankelijke certificeringsbureau's.

Nadere vereisten: supply chain gecertificeerd.

RTRS logo

RTRS

De ronde tafel voor duurzame soja (RTRS) werkt met alle betrokken stakeholders aan het verduurzamen van de soja productie. De plantagehouders moeten zich houden aan de standaard waarin verantwoorde ontwikkeling met respect voor milieu en mensen centraal staat.

Nadere vereisten: supply chain gecertificeerd.

Logo STIP

STIP

Het STIP keurmerk garandeert dat een bedrijf alleen verantwoord geproduceerd hout koopt en verkoopt. Hiermee wordt verantwoord inkoop van hout gestimuleerd. Als er bij een STIP-bedrijf wordt gekocht, dan is het hout afkomstig van duurzaam beheerde bossen. Indien een bedrijf duurzaam hout inkoopt van diverse keurmerken, dan maakt STIP het administratief makkelijker.

Super Supermarkt Keurmerk (SSK) logo

Super Supermarkt Keurmerk

Het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) is een keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die zich onderscheiden door lokaal en maatschappelijk betrokken ondernemerschap. Ondernemers worden getoetst op duurzaamheid in brede zin. Het keurmerk is een initiatief van brancheorganisatie het Vakcentrum en is ontwikkeld in samenwerking met onderzoeksinstituut TNO.

TIM score logo

TIM score van Stichting MVO-Register

De TIM-meting van Stichting MVO-Register toont aan hoe duurzaam een bedrijf is. De TIM-meting is een onafhankelijk uitgevoerde audit die vaststelt (1) Hoe transparant een organisatie is over MVO, (2) Hoe relevant de gerealiseerde impact is en (3) Hoe goed MVO geborgd is in het managementsysteem. Bedrijven die naast registratie in het MVO-Register van Nederland het TIM systeem volgen zijn gecommitteerd aan het maximaliseren van de impact in de keten, de bedrijfsvoering en in de producten en diensten.

Nadere vereisten: vanaf 5 sterren.