Zo werkt de afschrijving van je zakelijke auto

Je kunt je zakelijke auto of bus gewoon in vijf jaar afschrijven, maar soms zijn er andere mogelijkheden. En die kunnen je behoorlijk wat financieel voordeel opleveren.

Een auto van de zaak leasen?

    je bestelt de auto van jouw keuze bij je eigen dealer bij ons lease je tot 100 procent van de aanschafwaarde je bepaalt zelf waar je verzekering en onderhoud regelt

Hoe bereken je de afschrijving?

De jaarlijkse afschrijving van je auto bereken je op basis van de aanschafkosten, de vermoedelijke gebruiksduur en de restwaarde. De rekensom is simpel. ‘Kostprijs minus restwaarde, en de uitkomst daarvan delen door de verwachte looptijd’

Je mag overigens alleen afschrijven als de auto of bestelbus op de balans van je bedrijf staat. Dat is het geval als je de auto voor je bedrijf met eigen middelen koopt of via financial lease rijdt.

De aanschafkosten

Bij de aanschafkosten reken je vanzelfsprekend de aankoopprijs, maar ook de voor-of achteraf gekregen kortingen en subsidies als daar sprake van is.

De vermoedelijke gebruiksduur

De meeste ondernemers schrijven hun auto of bestelbus in vijf jaar af. Dat is de maximale afschrijvingstermijn die de belastingdienst stelt. Het voertuig wordt in vijf gelijke stappen (dus 20 procent per jaar) afgeschreven. Lineair afschrijven heet dat. Het is dé fiscale afschrijvingsmethode. Al bestaan er uitzonderingen.

Restwaarde

Tot slot bepaal je de restwaarde. Dat is de waarde van de auto op het moment dat je hem niet meer kunt inzetten voor je bedrijf. De restwaarde is een schatting waar de leverancier van je auto je prima bij kan helpen.

Overigens mag je een auto blijven inzetten nadat hij economisch is afgeschreven. Het is slechts een boekhoudkundige afschrijving. Als je de auto langer wilt gebruiken dan je bij het begin inschatte, dan kan dat.

Afschrijving auto berekenen

Om de afschrijving te berekenen haal je van de aanschafwaarde de restwaarde af. Vervolgens deel je het bedrag wat je overhoudt door de economische levensduur van de auto. Dat is 5 jaar.

(aanschafkosten – restwaarde)/vermoedelijke gebruiksduur

Rekenvoorbeeld lineaire afschrijving

Aanschaf auto: € 30.000

Gebruiksduur: 5 jaar

Restwaarde: € 3.000

Afschrijving: € 30.000 - € 3.000 = € 27.000/5 = € 5.400 per jaar

Andere afschrijvingsmethoden

De lineaire methode is standaard voor het berekenen van de afschrijving. Toch staat de belastingdienst soms ook willekeurige afschrijving toe. Op sommige soorten investeringen mag je immers afwijkend afschrijven. Dat geldt voor milieu-investeringen en investeringen door startende ondernemers. Voor starters moet het gaan om investeringen waarop de gewone kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van toepassing is. Dat zijn vooral bestelauto’s.

Willekeurig afschrijven

Willekeurig afschrijven betekent dat je niet aan de normale afschrijvingsregels hoeft te voldoen. Dat biedt een liquiditeits- en rentevoordeel. Door de snellere afschrijving betaal je in dat jaar minder belasting.

Soms is het voordelig om de afschrijving te verdelen over meerdere jaren. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen precies dát bedrag af te schrijven waarmee je optimaal gebruik maakt van de tariefgrenzen die gekoppeld zijn aan het winstniveau.

Verkort lineair afschrijven

Als je als ondernemer veel kilometers maakt, kun je ook over een korte looptijd afschrijven. Je bent immers van plan om snel weer een nieuwe auto of bestelbus aan te schaffen. Niet na de gebruikelijke vijf jaar, maar bijvoorbeeld na drie jaar. Je zit dan wel vast aan de jaarlijkse bovengrens van 20% van de aanschafwaarde.

Na drie jaar heb je dan fiscaal drie maal 20 procent afgeschreven, oftewel 60 procent. Maar je echte afschrijving was misschien door je hoge kilometrage 75 procent. Bij verkoop na die drie jaar heb je dan een hogere fiscale boekwaarde dan die restwaarde. Er ontstaat dan een boekverlies. Dat is op dat moment alsnog aftrekbaar.

Best practice: afschrijving van een elektrische bestelbus

Bij de aanschaf van een elektrische bestelbus heb je een extra ijzer in het vuur om de winst te verlagen. Volledig elektrisch aangedreven bestelauto’s staan immers onder code G3101 opgenomen in de Milieulijst 2023. Dat betekent dat je kunt profiteren van een milieu-investeringsaftrek (MIA) van maar liefst 45 procent. Over de eerste € 11.000 ontvang je geen milieu-investeringsaftrek. Schaf je een elektrische bestelbus van 45.000 euro aan, dan mag je eenmalig je winst verlagen met (45.000-11.000) x 45 procent = 15.300 euro.

Goed om te weten: Het is mogelijk dat bedrijfsauto in aanmerking komt voor zowel de MIA als de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Deze beide regelingen kunnen samen gaan. Komt de investering in aanmerking voor MIA en SEBA? Dan wordt de MIA niet van het subsidiebedrag afgetrokken. De afschrijving wordt weliswaar lager, maar daartegenover staat ook dat het investeringsbedrag lager wordt. Het totale voordeel is daarmee hoger.

Sinds 1 januari 2022 is de MIA niet meer toe te passen bij de aanschaf van een elektrische personenauto, tenzij die zonnecellen op het dak heeft.

Ook een auto van de zaak op het oog?

Natuurlijk kun je hem bij ons leasen. Met Rabo Lease spreid je de aanschafkosten van je wagen. Doordat de auto van jou is, mag je hem gewoon afschrijven en profiteer je van eventuele andere fiscale voordelen.

phone

Hulp nodig?