Update

Gehandicaptenzorg focust op zelfredzaamheid cliënten

10 januari 2019 12:47

Steeds meer mensen met een beperking willen vanuit huis behandeld worden en echt onderdeel van de samenleving zijn. De gehandicaptenzorg maakt zich daarom klaar voor een grote verandering: de cliënt staat steeds meer centraal en dat vraagt om maatwerk. Met een scherpe strategie en goed ondernemerschap krijgen instellingen dat voor elkaar. In deze update vertellen we je meer over de cijfers, trends en kansen in de gehandicaptenzorg.

Gehandicaptenzorg focust op zelfredzaamheid cliënten
“Zelfredzaamheid en participatie staan centraal in de gehandicaptenzorg.”

Minder gehandicaptenzorg-instellingen, meer thuiszorg

Omdat mensen met een beperking vaker thuis wonen en meedoen in de samenleving, moeten gehandicaptenzorg-instellingen daarop inspelen. Het gevolg is namelijk dat minder mensen verblijven in instellingen en de vraag naar zorg vanuit huis groeit. We verwachten bovendien dat de vraag naar gehandicaptenzorg licht stijgt. Daarnaast zal de werkdruk stijgen omdat mensen met een beperking ouder worden en langer leven met vaak meerdere aandoeningen. Dat noemen we ook wel co-morbiditeit. Tegelijkertijd stijgen de budgetten nauwelijks. Om deze veranderingen aan te kunnen, moet gehandicaptenzorg veranderen. Zo is het verstandig als aanbieders van gehandicaptenzorg hun strategie en middelen zoals vastgoed en personeel op bovenstaande punten afstemmen.

Betere gehandicaptenzorg door het juiste personeel

Naast de beperkte budgetten, stijgende zorgvraag en stevige werkdruk kampt de branche met een personeelstekort. Alleen in kleinschalige woonzorgvoorzieningen is het tekort nog te overzien omdat deze instellingen in trek zijn bij zorgprofessionals. Hoe je als instelling het juiste personeel aantrekt? Door niet alleen oog voor je cliënt te hebben, maar juist ook voor je medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan opleidingen, trainingen en coaching. Instellingen met extra aandacht hiervoor krijgen gemakkelijker passend personeel en leveren daardoor betere zorg.

Innovatie in de zorg kan werkdruk verlagen

Innovaties zorgen ervoor dat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Denk bijvoorbeeld aan zorginnovaties zoals:

Domotica: slimme apparaten in huis die cliënten helpen met kleine alledaagse dingen, zoals het sluiten van gordijnen of het aanzetten van lampen.Monitoring op afstand: er is minder fysieke zorg aanwezig, maar de situatie kan altijd in de gaten gehouden worden. Telecommunicatie: doordat iedereen tegenwoordig een smartphone heeft, is het makkelijker om cliënten digitaal te spreken en zien.