Horeca weekmenu

In focus

Economisch Kwartaalbericht september 2021

09 - 09 - 2021

De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting met 4,2 procent en volgend jaar met 3,7 procent. In ons land is het herstel sterker dan in andere Europese landen en waarschijnlijk ligt het Nederlandse bbp in het derde kwartaal van dit jaar weer boven het niveau van vóór de coronacrisis. Hoewel ook consumptie, investeringen en overheidsbestedingen gestaag groeien, valt vooral de sterke groei van de internationale handel op. Bijna alle bedrijfssectoren zijn naar verwachting uiterlijk in 2022 volledig hersteld van de coronacrisis.

Lees de reeks analyses over de Nederlandse economie en sectoren hieronder.

Nederlandse economie op weg naar nieuw normaal
We verwachten voor dit en volgend jaar een economische groei van respectievelijk 4,2 en 3,7 procent. De krappe arbeidsmarkt kan de afbouw van generieke steun prima aan. Lees de achtergronden in dit artikel.

Sectorprognoses: veel sectoren weer vol op stoom
De meeste sectoren hebben een goed tweede kwartaal achter de rug. Ook de verdere vooruitzichten zijn gunstig. Wel zijn er zorgen om schaarste aan materialen en personeel. Lees meer verdieping op de verschillende sub-sectoren en de omzetprognoses in dit artikel.

Blik op de wereld: welkom in de mismatch-economie
Mismatch tussen vraag en aanbod bepalen het economisch beeld; stijgende inflatie is daar een uitvloeisel van. Dat is een uitdaging voor centrale banken, maar renteverhogingen zijn ons inziens nog niet aan de orde. Want ook de risico’s op een groeivertraging zijn toegenomen. Lees de achtergronden in dit artikel.

Koopwoningen in twee jaar tijd naar verwachting ruim 90.000 euro duurder
De huizenprijzen stijgen dit jaar naar verwachting met 14,4 procent en in 2022 met nog eens 11,5 procent. Dat betekent in twee jaar tijd ruim 90.000 euro erbij. Lees de achtergronden in dit artikel.