Vrouw aan het werk in fabriek

In focus

Economisch Kwartaalbericht: Nederlandse economie groeit weer; niet alle sectoren profiteren - maart 2024

14 - 03 - 2024

De Nederlandse economie groeide in het vierde kwartaal van 2023 weer. Daarmee is een eind gekomen aan drie opeenvolgende kwartalen van economische krimp. De groei houdt naar verwachting ook aan in 2024 en 2025, gedreven door de uitgaven van huishoudens en de overheid.

Lees onze reeks analyses over de Nederlandse economie, huizenmarkt en sectoren, en over de wereld.

Nederlandse economie groeit dit en volgend jaar vooral door uitgaven van huishoudens en de overheid - 7 maart 2024
Na drie kwartalen krimp groeide de Nederlandse economie weer in het vierde kwartaal van 2023. We verwachten dat de economie de komende twee jaar gestaag blijft doorgroeien en voorzien een plus van 0,7 procent in 2024 en 1,2 procent in 2025. Dat biedt hopelijk ruimte voor meer aandacht voor grote uitdagingen, zoals de woningnood, energietransitie, vergrijzing en achterblijvende productiviteitsgroei.

Kwartaalbericht Woningmarkt: hoge prijsstijgingen in het verschiet - 13 maart 2024
De huizenprijzen stijgen weer snel, doordat de leencapaciteit van potentiële woningkopers toeneemt terwijl het aanbod van huizen beperkt is én afneemt. Voor dit jaar verwachten we dat koopwoningen gemiddeld 6,2 procent duurder uitvallen dan in 2023, gevolgd door een verdere huizenprijsstijging van 6,3 procent in 2025. Door het opdrogende aanbod blijft het aantal transacties dit en volgend jaar naar verwachting beperkt.

Sectorprognoses: niet alle sectoren profiteren van de economische groei - 7 maart 2024
We verwachten dat de Nederlandse economie het komende jaar groeit, maar dat geldt niet voor iedere sector. Hoewel de groot-en detailhandel en de horeca profiteren van het koopkrachtherstel, spelen onder andere de geopolitieke spanningen de transportsector parten en ziet de uitzendbranche steeds vaker een tekort aan vraag.

Licht gunstige economische groeiverwachtingen voor de meeste Nederlandse regio’s in 2024 - 14 maart 2024
In deze studie lichten we onze economische verwachtingen toe voor veertig Nederlandse regio’s. De verwachte groeiverschillen tussen sectoren werken via de sectorstructuur van regio’s door in de regionaal-economische prognoses.

Blik op de Wereld: monetair beleid nadert kantelpunt - 14 maart 2024
De wereld lijkt te zoeken naar een nieuw evenwicht, waarin de invloed van de Verenigde Staten afneemt en China een prominentere rol speelt. De spanningen die dat met zich meebrengt, hebben invloed op onze verwachtingen.