Mannen werken op een bouwplaats

Bouw

De Nederlandse bouwsector ontwikkelt zich snel. Internationale trends, innovaties en wet- en regelgeving ligt daaraan ten grondslag. Zo zijn thema’s als duurzaamheid en de stikstofproblematiek de laatste jaren veelbesproken. Welke trends en ontwikkelingen zien we in de toekomst? Onze sectorspecialisten delen de laatste cijfers en trends voor de verschillende deelmarkten zoals woningbouw, grond-, water- en wegenbouw.