Update

Tweede coronagolf vertraagt herstel food en agri sectoren

10 december 2020 10:01

Na een korte opleving in de zomer zorgen de huidige coronamaatregelen voor nieuwe tegenslag in diverse food en agri sectoren. We verwachten dat coronamaatregelen tot medio 2021 de vraag vanuit de markt zal beïnvloeden. Foodservice kanalen kampen met forse vraaguitval. Dat zorgt ervoor dat toeleveranciers van deze keten, zoals vleesverwerkers, hun capaciteit terugschroeven en minder producten afnemen van de primaire agrarische sector. Ook de sterk stijgende grondstofprijzen zetten het verdienmodel van de veehouderij onder druk.

Twee mensen in appelgaarde
Omzetontwikkeling landbouw, bosbouw, visserij
Het figuur toont de verwachte omzetontwikkeling van (sub)sectoren ten opzichte van een jaar eerder (j-o-j). Voor een goed beeld van de impact van de coronacrisis tonen we ook de omzetontwikkeling van 2021 ten opzichte van 2019. Bron: CBS, RaboResearch en op basis van inzichten sectorspecialisten Rabobank.

Prijzen van grondstoffen stijgen snel

De vraag naar grondstoffen voor veevoer blijft op niveau ondanks de economische en sociale gevolgen van de corona maatregelen. Door verschillende oorzaken stijgen de prijzen de laatste maanden snel:

    Speculanten kochten in 2020 voor recordbedragen ‘futures’: prijsafspraken voor grondstoffen die agrariërs in de toekomst produceren en leveren. De vraag uit China naar grondstoffen voor veevoer nam toe. We verwachten daardoor dat de voorraad mais en soja in het seizoen 2020 en 2021 afneemt. Natuurverschijnsel La Niña zorgt voor droogte op plaatsen in de wereld waar veel mais en soja geteeld wordt, zoals Zuid-Amerika. Ook zorgt La Niña voor relatief weinig neerslag aan het begin van de winter in de VS en Rusland. Dit kan de ontwikkeling van wintertarwe beïnvloeden. Veel landen proberen te zorgen voor voldoende interne aanvoer van landbouwgrondstoffen, met name tarwe. Dit leidt tot een strijd om beschikbare voorraden.

Lees meer over de ontwikkelingen in de grondstoffenmarkt in de publicatie van RaboResearch Food & Agribusiness.

Ontwikkeling prijs mais op de wereldmarkt

Grafiek prijsontwikkeling mais
Chicago Board of Trade (CBOT) prijsvoorspelling van mais in c/bu (dollarcent per bushel, een Amerikaanse gewichtseenheid). Bron: United States Department of Agriculture en Rabobank 2020.

Stijgende grondstofprijzen raakt veehouders

De stijgende grondstofprijzen vormen een probleem voor veehouders die afhankelijk zijn van de inkoop van veevoer. Op dit moment kunnen zij de stijgende veevoerprijzen niet doorberekenen aan hun afnemers vanwege het overaanbod van vleesproducten.

Vogelgriep beperkt export pluimveevlees sector

De recente uitbraak van vogelgriep in Nederland en omliggende landen beperkt de export mogelijkheden. Daarnaast blijven de corona maatregelen de vraag naar pluimveevlees in Europa temperen. Ook zijn er afgelopen tijd flinke voorraden pluimveevlees ingevroren. Daarom zal de markt in 2021 nog ruime tijd nodig hebben om weer balans te krijgen in vraag en aanbod.

Foodretail blijft voordeel houden van coronamaatregelen

In de belangrijkste afzetkanalen van de agrifood sector zal de impact van corona in 2021 voelbaar blijven. Zelfs met de introductie van een vaccin zal de horeca te maken hebben met beperkingen zoals anderhalve meter afstand houden en maximaal 30 mensen in een ruimte. We gaan er van uit dat deze regels voor ‘social distancing’ nog zeker tot de zomer van kracht blijven. Ook daarna zal het even duren voor activiteiten als internationaal toerisme, evenementen en werken op kantoor een beetje normaal zijn. Foodretail en dan met name supermarkten blijven hier in 2021 voordeel van hebben.

Versspeciaalzaken zullen minder groei laten zien, omdat economische recessie leidt tot een meer prijs kritische consument en dus minder vraag naar luxe producten. De coronamaatregelen raken ook toeleveranciers van foodservice, zoals bierbrouwers, ijsproducenten en een deel van de vleesverwerkers. Voor de voedingsindustrie en de groothandels blijft de impact beperkt, omdat zij meer producten kunnen verkopen in het foodretail kanaal. Deze producenten hebben wel te maken met beperkingen in de bevoorrading of export, uitval van personeel door ziekte of extra concurrentie van partijen die normaal gesproken de foodservice bedienen.