Update

Industrie herstelt van coronacrisis door verbetering exportpositie

10 december 2020 10:41

De industriesector herstelt zich van de scherpe omzetdaling in het tweede kwartaal van dit jaar. Veel subsectoren laten voorzichtig herstel zien en we verwachten dat dit herstel doorzet in 2021. De problemen met de toelevering van grondstoffen in het tweede kwartaal zijn grotendeels voorbij.

Medewerkers controleren machine

Vraag naar producten neemt toe in kleding, chemie en transport industrie

Veel industriesectoren, zoals de kleding, chemie en transport zien de vraag naar producten toenemen. Maar de verschillen tussen subsectoren blijven groot. De aardolie- en grafische industrie blijven krimpen, terwijl de industrie in bouwmaterialen, high tech en farmacie het goed doen.

Verwachte omzetontwikkeling industrie
Het figuur toont de verwachte omzetontwikkeling van (sub)sectoren ten opzichte van een jaar eerder (j-o-j). Voor een goed beeld van de impact van de coronacrisis tonen we ook de omzetontwikkeling van 2021 ten opzichte van 2019. Bron: CBS, RaboResearch en op basis van inzichten sectorspecialisten Rabobank.

“Aardolie- en grafische industrie blijven krimpen, industrie in bouwmaterialen, high tech en farmacie doen het goed.”

Veel bedrijven in de industrie sector hebben te maken met meer ziekteverzuim door corona. Zeker in het mkb kan dit leiden tot operationele problemen.

Productie neemt toe en orderportefeuille groeit

Vooral de verbeterde exportpositie levert een bijdrage aan het voorzichtige herstel. De groei van de Duitse industrie speelt hierin een belangrijk rol aangezien Duitsland ons belangrijkste exportland is. De inkopersindex PMI stijgt in november ruim boven de 50 wat duidt op een positief sentiment. Het uitzicht op een snel beschikbaar vaccin werkt hier zeker aan mee. De productie neemt toe en de orderportefeuille, het aantal opdrachten, groeit.

Investeringen blijven achter

Voordat de coronapandemie uitbrak stond de industrie sector er sterk voor. Samen met het ondersteuningspakket van de overheid en banken zorgt dit ervoor dat relatief weinig bedrijven in de industrie echt in de problemen kwamen. Belangrijk aandachtspunt is dat bedrijven minder investeren. Cijfers van het CBS laten zien dat de industrie in 2020 11% minder investeert. Deze trend zet zich door in 2021. Dit is een punt van zorg omdat de Nederlandse industrie moet investeren om haar sterke internationale concurrentiepositie vast te blijven houden.