Update

Horeca en recreatie wacht herstel in 2021 maar zeker niet volledig

10 december 2020 10:44

De horeca en recreatie blijft de sector die het hardst geraakt wordt door de coronacrisis. Cafés en restaurants moesten dit jaar vijf maanden hun deuren sluiten. In het derde kwartaal toonden ondernemers enorme veerkracht, toen er ondanks beperkingen een sterk herstel te zien was. We verwachten dat de sector tot ver in 2021 te maken krijgt met beperkende maatregelen. Dit zal een volledig herstel in de weg zitten.

lanten betalen bij koffiezaak

Beperkende maatregelen houden nog aan

Zodra de beperkende maatregelen voor de horeca en recreatie versoepelen zal de vraag snel stijgen en kan herstel intreden. De consument wil immers heel graag weer uit eten of naar de kroeg. Een goed voorbeeld is het derde kwartaal van 2020 toen het herstel sneller ging dan verwacht. We verwachten dat de beperkende maatregelen zullen gelden tot in de eerste helft van 2021. We gaan er niet vanuit dat er nogmaals een lockdown zal komen voor de sector.

Steunmaatregelen blijven heel hard nodig

Zolang de sector te maken heeft met vergaande beperkingen, is steun van de overheid nodig om faillissementen te voorkomen. De steunmaatregelen dekken niet alle kosten die ondernemers hebben. Dit betekent dat ondernemers hun eigen vermogen gebruiken of schulden aangaan, zoals uitstel van belasting, huur of een lening afsluiten. De sector zal dus met meer schulden uit de crisis komen. Dit kan een effect hebben op investeringen voor de langere termijn.

Inkomend toerisme herstelt langzaam

Het internationaal toerisme zal pas herstellen als de corona pandemie onder controle is. Dit zal niet eerder dan halverwege 2021 het geval zijn. Wel kan het toerisme uit de buurlanden Duitsland en België eerder herstellen, namelijk op het moment dat er geen reisbeperkingen meer zijn. Dit is zijn voor Nederland de belangrijkste landen zijn voor het toerisme. Bedrijven gericht op het toerisme uit Duitsland en België zullen dan ook eerder herstellen.

Infographic verwachte omzetontwikkeling horeca 2019 2020 2021
Het figuur toont de verwachte omzetontwikkeling van (sub)sectoren ten opzichte van een jaar eerder (j-o-j). Voor een goed beeld van de impact van de coronacrisis tonen we ook de omzetontwikkeling van 2021 ten opzichte van 2019. Bron: CBS, RaboResearch en op basis van inzichten sectorspecialisten Rabobank.

Vakantieparken als lichtpuntje

Vakantieparken en campings hadden een goed hoogseizoen. Hierdoor is de schade beperkt gebleven. Voor 2021 verwachten we een volledig herstel. Deze sector profiteert van het binnenlands toerisme en het herstel van toerisme uit Duitsland en België. De vouchers die ondernemers in 2020 aan klanten gaven zijn deels al gebruikt. We verwachten dat bedrijven hun klanten zullen stimuleren om de vouchers te gebruiken in het laagseizoen. Daardoor zullen de vouchers slechts beperkt van invloed zijn op de beschikbare capaciteit van de parken om nieuwe gasten te ontvangen. Vouchers kunnen op deze manier zelfs bijdragen aan het verhogen van de omzet.

Coronamaatregelen blijven omzet restaurants en cafés domineren

Het derde kwartaal van 2020 toonde aan dat de omzet van restaurants snel kan herstellen als ze weer open mogen. Omdat we voorlopig nog anderhalve meter afstand moeten houden zullen restaurants ook wanneer ze open mogen maximaal de helft van het normale aantal klanten kunnen ontvangen. Door te werken in shifts of ploegen zullen de omzetdalingen ten opzichte van 2019 beperkt kunnen blijven. Vanaf het tweede kwartaal zal het terrasseizoen starten waarmee de omzet kan stijgen.

Van alle subsectoren hebben cafés het meeste last van de corona pandemie. Voor cafés waar je alleen een drankje kunt drinken betekent anderhalve meter afstand houden dat ze 70 tot 80% minder gasten kunnen ontvangen. Deze subsector kan pas weer volledig open als voldoende mensen gevaccineerd zijn of als er sprake is van groepsimmuniteit. Herstel verwachten we pas vanaf het derde kwartaal volgende jaar.

Grote verschillen bij dagrecreatie

Binnen de dagrecreatie zullen grote verschillen optreden. Met name recreatiebedrijven met een indoor aanbod, moeten in de eerste helft van 2021 rekening houden met minder bezoekers dan ze gewend zijn. Onder andere bioscopen en indoor speeltuinen herstellen daardoor langzamer. Ook pretparken en dierentuinen zullen de hinder van de beperkte maatregelen nog merken. Een volledig herstel is pas mogelijk als er minder beperkende maatregelen zijn.

Voor outdoor activiteiten zijn de verwachtingen positiever. Dit heeft onder andere te maken met een groter seizoen patroon, waardoor het eerste kwartaal minder invloed heeft op de totale jaaromzet. Daarbij zijn bedrijven die outdoor activiteiten aanbieden, denk aan jachthavens en golfsport, beter in staat om activiteiten aan te bieden waarbij deelnemers anderhalve meter afstand kunnen houden.