Update

Meegaan met de veranderende klantwens: Verhoeven Family of Companies vertelt hoe

4 juni 2021 9:00

De wereld om ons heen verandert snel en dit heeft een behoorlijke impact op de verandering van de wensen van de klant. Wil je als bedrijf bestaansrecht houden, dan moet je daarop inspelen. Hoe is de klantwens veranderd binnen de maakindustrie? Hoe verwachten we dat deze zich in de toekomst ontwikkelt? En hoe kun je daar als bedrijf in de maakindustrie mee omgaan? Verhoeven Family of Companies vertelt in dit artikel hoe zij dit aanpakken.

Man met moersleutel in de machinekamer

COVID-19 van invloed op de veranderende klantwens

Verhoeven Family of Companies ontwikkelt, produceert en levert systemen voor intern transport, opslag en material handling. Denk hierbij aan een volledige productielijn voor het maken van donuts maar bijvoorbeeld ook aan het fabriceren van een assemblagelijn voor vrachtauto’s. Hans Stoop, directeur bij Verhoeven, vertelt: “Het bedrijf bestaat al meer dan 50 jaar en we hebben in die tijd veel om ons heen zien veranderen. Dit gaat in een steeds sneller tempo en het is als bedrijf belangrijk om bij te blijven. Vooral om te kunnen blijven voldoen aan de wensen van de klant. Ook bij Verhoeven heeft dit tot veel veranderingen geleid.”

“Door Covid-19 waren we gedwongen om te testen op afstand. Dit is zo goed ontvangen, dat we dit nu standaard als service aanbieden”

Covid-19 brak uit en grenzen gingen letterlijk van de ene op de andere dag op slot. Omdat Verhoeven haar productielijnen wereldwijd levert, vroeg dit om creativiteit. Normaliter worden de productielijnen eerst op de eigen locatie in Oss geproduceerd, opgebouwd en door de klant op die locatie getest. Pas na goedkeuring van de klant wordt het hele systeem gedemonteerd en getransporteerd naar de plaats van bestemming om vervolgens daar weer opnieuw opgebouwd te worden. Omdat de grenzen dicht waren, kon het systeem door de klanten niet in Oss getest en uiteindelijk afgenomen worden. Om te voorkomen dat de hele onderneming stil kwam te liggen, heeft Verhoeven een creatieve oplossing bedacht. Met behulp van drones en camera’s werd de productielijn volledig in beeld gebracht, waardoor de klant virtueel de afname kon doen. Het testen op locatie werd daarmee een test op afstand. En met succes! Want inmiddels zijn de grenzen open, maar hebben veel klanten aangegeven vaker op deze manier de afnametest te willen doen. Dit bespaart hun veel reistijd en kosten.

Produceren maar ook ontwerpen en installeren

Het testen met drones en camera’s is een voorbeeld van een verandering die tot stand is gekomen door Covid-19 die wel heel abrupt is doorgevoerd. Maar als je terugkijkt naar de afgelopen 15 jaar ziet Hans Stoop een patroon van verandering: “Het klassieke proces van een product leveren is veranderd. Daar waar voorheen door de eindklant een tekening werd opgestuurd met de vraag om een productielijn volgens die tekening te maken, wordt er nu aan ons gevraagd om mee te denken in het ontwerpen van de productielijn.” Eindgebruikers hebben niet langer meer de kennis in huis om nieuwe productielijnen te ontwerpen, zij focussen zich voornamelijk op hun corebusiness. Al het andere wordt uitbesteed. Stoop: “Voor Verhoeven betekende dit investeren in menselijk kapitaal. We halen mensen in huis die dienen als kennisdragers en die komen met op maat gemaakte oplossingen voor de problemen van onze klant.”

De toegevoegde waarde die Verhoeven levert zit behalve in de productielijn voor een belangrijk gedeelte in het ontzorgen van de klant. Ze helpen mee met het ontwerpen van de productielijn, maar nemen ook het projectmanagement voor de eindklant uit handen om de productielijn te installeren. Hans geeft aan: "Uiteraard moet de kwaliteit van de machines goed zijn, maar het is de mens achter de machine die ervoor zorgt dat klanten voor ons kiezen.”

Hans Stoop en Marc Leijtens in pak in de machinekamer
Hans Stoop (directeur Verhoeven Family of Companies) en Marc Leijtens (accountmanager Rabobank)

Verduurzaming heeft impact op het ontwerpen van productielijnen

Er zijn nog meer factoren die ervoor zorgen dat de klantwens verandert. Producten dienen een bijdrage te leveren aan een duurzamere bedrijfsvoering voor de eindklant. Bijvoorbeeld hoe het ontwerp van de productielijn bijdraagt aan minder energieverbruik en/of verspilling van grondstoffen tot een minimum beperkt. Dit wordt bijvoorbeeld gerealiseerd door in de productielijn geautomatiseerde, tussentijdse controles uit te voeren, zodat er tijdig bijgestuurd kan worden als er iets misgaat. Dit voorkomt verspilling achteraf.

“Energie en tijd besparen en verspilling terugdringen!”

Verhoeven levert veel productielijnen aan de voedselverwerkende industrie. Voor deze sector heeft Verhoeven een vacuüm bak- en coolingsysteem ontworpen dat de koeltijd van bijvoorbeeld brood sterk reduceert waardoor tijd, maar vooral ook energie wordt bespaard. “Normaal gesproken kost het afkoelen van een deegproduct veel tijd", legt Hans Stoop uit. ”Neem een heel wit brood: de koelingstijd kan ongeveer 120 minuten bedragen. Wat doet ons systeem dan? Heel eenvoudig gezegd: nadat het product uit de oven komt, zorgen we ervoor dat onze installatie met een forse daling van de luchtdruk die koeltijd terugbrengt tot slechts 3 minuten. Dit geeft niet alleen tijdwinst. Door deze techniek voorkom je dat bacteriën tijdens het afkoelen vat krijgen op het brood of banket. Het product is hierdoor langer houdbaar en het behoudt de smaak met minder toegevoegde conserveringsmiddelen.”

Data gaan de klantwens in de toekomst bepalen

Op de vraag hoe hij de ontwikkelingen de komende jaren ziet, zegt Hans Stoop stellig: “Data worden heilig!” Eindgebruikers willen real-time inzicht in hun productieproces. Niet alleen om de kwaliteit te bewaken of om verspilling te voorkomen, maar ook om te kunnen voorspellen of onderhoud aan de productielijn nodig is. Daarom worden aan de productielijnen van Verhoeven steeds meer camera’s, meetapparatuur en sensoren toegevoegd. Deze genereren allemaal data die iets zeggen over het productieproces. Door bijvoorbeeld nauwgezet de data over stroomverbruik te monitoren, worden afwijkingen in het stroomgebruik getraceerd die mogelijk duiden op toekomstige procesverstoringen. Door daar vroegtijdig op te acteren, wordt voorkomen dat een productieproces onverwacht stil komt te liggen.

Deze ontwikkeling betekent voor Verhoeven dat ze niet alleen hun machines moeten aanpassen, maar ook mensen met een andere opleiding in dienst moeten nemen. 15 jaar geleden had een ICT-er niet veel te zoeken in de machinefabriek. Nu is er een hele besturingsafdeling aan de slag, die door de juiste software ervoor zorgt dat de machines van Verhoeven ‘slim’ worden en dat de data die de machines produceren goed verwerkt worden. “Als je als machinebouwer in de nabije toekomst geen service kunt leveren op het gebied van data management, heb je op een gegeven moment geen bestaansrecht meer”, aldus Hans.

Goede informatie en advies belangrijk bij internationaal zakendoen

Verhoeven is een machinebouwer die levert in landen over heel de wereld. Soms zijn daar ook landen bij waar mogelijke sancties van kracht zijn. Marc Leijtens, accountmanager Rabobank, geeft aan: “Hierbij speelt Rabobank een belangrijk rol, omdat we als bank inzicht hebben welke specifieke sancties van kracht zijn voor welke specifieke landen. Door Verhoeven dit inzicht te geven, kunnen zij een betere risico inschatting en de juiste afwegingen maken.”

Een ander belangrijk aspect dat bij internationaal zakendoen, zijn bankgaranties. Deze zijn essentieel om (internationale) grote opdrachten uit te kunnen voeren. Een internationale bankgarantie biedt jou én je buitenlandse handelspartner zekerheid van levering en betaling.

Lees meer over de ondersteuning die Rabobank kan bieden bij internationaal zakendoen.