Update

HoCoSto draagt bij aan de klimaatdoelstellingen: fossielvrij verwarmen en woonwijken van gas af

9 juli 2021 11:00

Meer dan eens wordt de industrie gezien als uitstoter van CO2 emissies en vervuiler van het milieu. De industrie heeft zeker een uitdaging als het gaat om het terugdringen van CO2 uitstoot. Maar het is juíst ook de industrie die met innovatieve oplossingen komt om de klimaatdoelstellingen te behalen. Bijvoorbeeld het innovatieve warmteopslag systeem van HoCoSto (Hot & Cold Storage). Met dit systeem zorgt HoCoSto ervoor dat woonwijken van het gas af kunnen. In dit artikel lees je hoe HoCoSto dit aanpakt.

Een (reusachtige) HoCoSto spaceframe constructie

Het systeem van HoCoSto: een ondergronds waterbassin als thermische buffer

De opmars van opwekking van duurzame energie is al enige tijd gaande, bijvoorbeeld met zonnepanelen en windturbines. Wind- en zonne-energie is erg duurzaam, maar het opwekken van deze energie geeft ook uitdagingen. Zo is er niet altijd zon en wind en raakt ons elektriciteitsnetwerk inmiddels aardig overbelast door aansluiting van de vele nieuwe zonnepanelen en windturbines. René Geerts, oprichter en technisch directeur van HoCoSto, zag in 2015 deze uitdagingen en experimenteerde met verschillende manieren voor het opslaan van energie. Uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat een simpele, maar efficiënte manier van opslaan van energie mogelijk is door warmte op te slaan in waterbassins.

Siebe Geerts, algemeen directeur HoCoSto, vertelt: “Mijn vader kwam erachter dat door waterbassins op te warmen met restwarmte en zonnecollectoren, deze bassins prima kunnen dienen als duurzame thermische buffer. Warmte opslaan in water is vrij eenvoudig, deze energie langdurig vasthouden is een andere zaak. Mijn vader wist echter door het innovatief combineren van bestaande materialen en technieken een thermische buffer te ontwikkelen die erg efficiënt is en ook nog betaalbaar”.

Hoe werkt het systeem?
Eenvoudig: er wordt een groot bassin in de grond gemaakt, waarbij de grond en wanden goed worden geïsoleerd. In het bassin komt een unieke spaceframe constructie (zie afbeelding). Het bassin wordt vervolgens gevuld met water en kan (door de constructie) aan de bovenkant afgedekt worden en bijvoorbeeld gebruikt worden als parkeerplaats. Zo gaat er geen ruimte verloren en omdat het gat in de grond niet diep hoeft te zijn, is er geen risico op bodemwatervervuiling. Siebe: “Het opladen van de warmtebuffer kan op verschillende manieren: zonnecollectoren zijn de meest voor de hand liggende bron, maar men kan ook restwarmte invoeren. Daardoor is het mogelijk om restwarmte van koelen of industriële processen op het einde duurzaam her te gebruiken”.

Het systeem functioneert meestal als seizoensopslag, ook wel STES (= seasonal thermal energy storage) genoemd. Deze ontvangt warmte in de zomer en geeft deze warmte in de winter weer terug aan ruimte- en tapwatersystemen. Met dit systeem kunnen woonwijken van het gas af, maar ook scholen, kantoren, campings en sportaccommodaties.

Algemeen directeur Siebe Geerts in een HoCoSto spaceframe constructie
Algemeen directeur Siebe Geerts in een HoCoSto spaceframe constructie

Van idee naar marktintroductie

Het bedenken van een nieuw innovatief systeem is één ding, maar om het vervolgens te vermarkten is een tweede. Siebe: “Nadat het thermisch systeem was bedacht gingen mijn ouders er de markt mee op. Maar de markt was er nog helemaal niet klaar voor. Installatiebedrijven wisten niet goed wat ze aan moesten met het systeem en wilden eerst bewijs dat het werkte. Daarop hebben mijn ouders de keuze gemaakt om het systeem verder door te ontwikkelen. Dus niet alleen de thermische opslag, maar ook het bijbehorend duurzame warmtesysteem en het energiemanagementsysteem. Daardoor kon het product als onderdeel van een totaaloplossing op de markt aangeboden worden”.

Succesvolle aanpak
Deze aanpak was succesvol. Na wat lobbywerk kwam er in 2018 groen licht om het systeem van HoCoSto in te zetten in het project Energiek Nagele. Energiek Nagele is onderdeel van de 27 proeftuinen aardgasvrije wijken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met als voornaamste doel wijken versneld aardgasvrij te maken en kennis- en leerervaringen op te doen. Uiteindelijk om heel Nagele aardgasvrij te krijgen. Naast het project in Nagele, loopt een zelfde traject op Vlieland om een wijk van het gas af te krijgen. Alleen al de aankondiging dat het systeem van HoCoSto in Nagele en Vlieland ingezet wordt, heeft voor veel animo bij andere projecten gezorgd.

Doorontwikkeling systeem
Nu de systemen daadwerkelijk geïmplementeerd worden, gaat de (door)ontwikkeling van het systeem nog sneller. Siebe: “We kiezen er bewust voor om op dit moment de hele engineering en productie in eigen beheer te doen. Vanuit de projecten die nu worden geïmplementeerd ontvangen we feedback om ons systeem te verbeteren. Door zelf te produceren kunnen we deze feedback veel sneller implementeren”.

Rustig zal het de komende tijd niet zijn bij HoCoSto. Ze zitten al bijna voor een heel jaar vol met projecten. Siebe: “We zitten nu in een opschalingsfase. Ons middellange termijn doel is om straks minstens één systeem per week te kunnen installeren. Op de lange termijn kijken we ook welke andere landen een interessante markt voor ons kunnen zijn”.

De spaceframe constructie vormt de basis van een bassin dat dient als thermische buffer
De spaceframe constructie vormt de basis van een bassin dat dient als thermische buffer

Een scale-up als familiebedrijf

HoCoSto is een scale-up gestart door René en Gerda Geerts en zoon Siebe Geerts is inmiddels algemeen directeur. Het is daarmee echt een familiebedrijf, wat niet typisch is voor een scale-up. Dat Siebe in het bedrijf zou stappen was niet meteen een logische keuze. Hij werkte in China als productmanager bij een grote organisatie. Hij geeft aan: “Ik heb destijds heel bewust de keuze gemaakt om in het buitenland te gaan werken en heb daar ook mijn vriendin leren kennen. Toen de vraag kwam of ik ambitie had om in het bedrijf te stappen, moest ik daar goed over nadenken. Inmiddels is Siebe ruim anderhalf jaar directeur van het bedrijf en stuurt hij een team van 25 medewerkers aan. Dat aantal zal de komende tijd waarschijnlijk snel toenemen want ze zijn continu op zoek naar mensen met een passie voor techniek en verduurzaming.

HoCoSto verder professionaliseren
De sterke groei in personeelsleden heeft ertoe geleid dat vanaf 1 september 2021 dochter (en zus) Hiske Geerts in het bedrijf stapt. Ook voor haar niet meteen een logische keuze, want ook Hiske geeft hiervoor een internationale carrière op. Hiske heeft een achtergrond in HR en die capaciteit kan HoCoSto nu goed gebruiken. Daarnaast neemt zij de andere stafffuncties zoals finance en marketing over van moeder Gerda, zodat Gerda zich kan richten op de vele aanbestedingstrajecten en business development. Siebe geeft aan: “De afgelopen jaren hebben we ons vooral gefocust op de ontwikkeling van het systeem. De komende jaren wordt het ook belangrijk om een professionaliseringslag te maken en om daarnaast te werken aan onze uitstraling. Het team binnen HoCoSto is een club mensen met echt een passie voor techniek en verduurzaming en dat willen we beter uitstralen naar buiten, zodat we meer en makkelijker mensen aan ons kunnen binden”.

Rabobank Startup & Scale-up Team

Startups en scale-ups zijn door hun innovatiekracht vernieuwers van de economie, dragen in een belangrijke mate bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en zijn de belangrijkste motor voor de groei van de economie en werkgelegenheid in Nederland. Om beter aan te sluiten op de specifieke behoeften van deze doelgroep is het Startup & Scale-up Team binnen Rabobank opgericht. Dit team is centraal gecoördineerd maar actief vanuit diverse regio’s. Een team van specialisten met als doel om samen met collega's van de lokale banken en de centrale product- en kennisafdelingen, innovatieve snelgroeiende bedrijven te ondersteunen. Dit doen ze voor verschillende innovaties, technologieën en sectoren.

Henri Schellen is startup & scale-up banker bij Rabobank: “Ons team staat opgesteld om bedrijven als HoCoSto te ondersteunen. Als bank bieden we namelijk veel meer dan alleen financieringen. Ook onze kennis en netwerken zetten we in om dit soort bedrijven verder te helpen”. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Henri Schellen via henri.schellen@rabobank.nl.