Update

Varkenshouderij: Chinese vleesprijs is bepalend voor EU

27 juli 2021 17:00

De import van varkensvlees door China is nog altijd hoog, maar er is een dalende tendens te zien. Ook de varkensprijs is in China fors gedaald. In de Europese Unie (EU) is de vleesprijs gedaald maar is de export naar enkele andere Aziatische landen juist toegenomen. In deze varkensupdate geven we je inzicht in de laatste ontwikkelingen en onze verwachtingen.

Boer aait varken in de stal

Varkensvleesproductie in de 27 EU-landen en het VK stijgt

In de eerste vier maanden van 2021 groeide de varkensvleesproductie in de 27 EU-landen en het Verenigd Koninkrijk (VK) met 5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze opmerkelijke groei komt door een lager dan gebruikelijk productieniveau in de eerste maanden van 2020. Daarnaast heeft de uitgestelde slacht eind 2020 een rol gespeeld. Dit kwam door verstoringen bij slachthuizen als gevolg van de coronapandemie. Ook het gemiddelde slachtgewicht van varkens valt dit jaar 1% hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar.

De productie nam het sterkst toe in Denemarken met 15%. In april 2021 werden in Denemarken 1% meer zeugen en 8% meer vleesvarkens van meer dan 50 kg gehouden dan een jaar eerder. De productie steeg ook sterk in Italië met 14%, Polen met 8%, Nederland met 7%, het VK met 6% en Spanje met 5%. De lagere export van vleesvarkens naar Duitsland zorgt in Nederland ook voor hogere productie.

De export van vleesvarkens vanuit Nederland naar Duitsland daalde in de eerste helft van 2021 met 55%, ten opzichte van vorig jaar. Deze daalde in totaal met 375.075 varkens. De productie in Duitsland daalde met 2% en blijft dalen door structurele veranderingen zoals toegenomen wet- en regelgeving. Ook exportbeperkingen door voortdurende Afrikaanse varkenspestuitbraken spelen hierin een rol. De recent vastgestelde besmettingen bij de varkenshouderijen in de deelstaat Brandenburg versterken dit mogelijk.

“De export van vleesvarkens vanuit Nederland naar Duitsland daalde in de eerste helft van 2021 met 55%.”

We verwachten dat in het derde kwartaal van 2021 de groei van productie in Europa wordt beperkt door hoge voerkosten en afnemende vraag vanuit China. In juni 2021 waren in Nederland de prijzen voor varkensvoer 15% hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. We verwachten dat voerprijzen voorlopig op een hoog niveau blijven. Hoewel graanprijzen op de wereldmarkt in juni zijn gedaald, verwachten we dat een aanhoudende sterke vraag naar voer geen grote daling veroorzaakt. Ook weersomstandigheden blijven van invloed op de oogst en prijzen.

Eerste tekenen van een afnemende vraag uit China

De export van varkensvlees vanuit de 27 EU-landen en het VK is in de eerste vier maanden van 2021 met 27% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Naar China steeg de export vanuit de 27 EU-landen en het VK in de eerste vier maanden van 2021 met 16%. Aan de andere kant daalde de export naar China vanuit de 27 EU-landen en het VK in april: deze daalde met 8% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Figuur 1: import van varkensvlees in China per belangrijkste exportlanden (begin 2019 tot en met mei 2021)

Figuur 1. Import van varkensvlees in China per belangrijkste exportlanden (begin 2019 tot en met mei 2021)
Bron: Trade Data Monitor, Rabobank, 2021

De vraag vanuit andere landen groeit

De export van varkensvlees vanuit de 27 EU-landen en het VK naar de Filipijnen is in de eerste vier maanden van 2021 meer dan verdrievoudigd, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit komt doordat de Filipijnen het importtarief van varkensvlees heeft verlaagd. Nederland heeft deze verlaging uitstekend benut waardoor de export steeg met ruim 500%.

“De export van varkensvlees vanuit de 27 EU-landen en het VK naar de Filipijnen is meer dan verdrievoudigd.”

Ook is er sprake van een groeiende vraag vanuit Vietnam. De Europese export van varkensvlees naar dit land is de eerste vier maanden met 147% gestegen. In april 2021 zorgde Duitsland voor ruim 50% van de Europese varkensvleesexport naar Vietnam. Dit komt omdat Vietnam in maart 2021 het importverbod op Duits varkensvlees ophief. Wij verwachten dat de export vanuit de 27 EU-landen en het VK naar de Filipijnen en Vietnam in het derde kwartaal van 2021 hoog blijven.

De import van varkensvlees door het VK herstelde. De import van varkensvlees viel in april 2021 8% lager uit dan dezelfde periode vorig jaar, de daling lag in januari 2021 nog op 53%.

De varkensprijzen staan onder druk

Door een afnemende vraag uit China is de gemiddelde karkasprijs in de EU is gedaald. In week 26 was deze 2% lager dan het gemiddelde over 5 jaar van diezelfde week. De vraag binnen Europa staat door de coronapandemie ook nog steeds onder druk. Vakantiereizen naar Zuid-Europa zijn nog beperkt en het herstel van de horeca gaat langzamer dan verwacht. We verwachten dat in de zomer de herstellende vraag steun zal bieden aan de vleesvarkensprijzen.

Prijsfluctuaties en ontwikkelingen in de markt

De ontwikkelingen op de wereldmarkt voor vlees en voer hebben veel invloed op de uiteindelijke marge van Nederlandse varkensbedrijven. Dit kan zowel positief als negatief zijn. De vraag is hoe je in de toekomst omgaat met deze fluctuerende kasstroom. Is deze afhankelijkheid voor jou en je bedrijf nog altijd acceptabel en wat zijn eventuele alternatieven voor meer stabiliteit? Op deze vragen vinden we samen met jou een antwoord. Rabobank gaat graag met je in gesprek.

Neem contact op met je lokale Rabobank of met een van onze experts, zij denken graag met je mee.