Update

Impactvolle veranderingen in de ggz: meer zorg op afstand

16 maart 2022 8:00

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) transformeert. De vraag naar deze zorg groeit al jaren veel harder dan het macro-budget toelaat. Tegelijkertijd is het moeilijk om personeel met de juiste kwaliteiten te vinden en te houden waardoor wachttijden langer worden. Dat vraagt om drastische veranderingen. In deze update vertellen we je meer over actuele ontwikkelingen in de ggz en hoe je daarop inspeelt.

Medisch collega in informeel overleg

Efficiënter werken is nodig om patiëntenstijging aan te kunnen

Op dit moment is er onvoldoende aanbod om in de stijgende vraag van patiënten te voorzien. Dat betekent dat de ggz moet omschakelen naar een efficiëntere manier van werken. Zorg op afstand kan hiervoor een oplossing zijn. Dat kan bijvoorbeeld door:

● Preventie: voorkomen is beter dan genezen. De eerstelijnszorg zoals de huisarts speelt hierin een grote rol;

● eHealth: met apps, games en videobellen wordt zorg op afstand steeds makkelijker. Hier liggen mooie kansen voor zorginnovaties;

● Inzetten van familie en vrienden: met een groter netwerk kun je meer bereiken.

Deze verandering sluit ook aan op een trend die in de hele gezondheidszorg speelt: meer regie voor de patiënt zelf. Steeds meer mensen willen namelijk zelf de controle over hun behandeling hebben en zo veel mogelijk vanuit huis doen.

De bedden die wél beschikbaar zijn, zijn dan voor patiënten met ernstigere diagnoses. Dat vraagt om gespecialiseerde zorg met hoogopgeleide professionals.

Tekort aan de juiste zorgprofessionals

Terwijl het aantal patiënten toeneemt, stijgt ook het personeelstekort in de ggz. Dat leidt tot langere wachttijden. Vooral vacatures voor verpleegkundigen en psychiaters zijn moeilijk in te vullen. Door als instelling niet alleen te focussen op de patiënt, maar juist ook op de (ontwikkeling van je) medewerker heb je een voorsprong ten opzichte van je concurrent. Je maakt het verschil door je personeel te helpen in de vorm van opleidingen, maar ook door een goed beleid voor ziekteverzuim. Met dit soort extra’s trek je goed personeel aan en lever je dus betere zorg. Zeker als zorginstellingen door de marktwerking steeds meer met elkaar gaan concurreren.

Salaris wordt ook steeds belangrijker bij de afweging van een baan. Zo gaan werknemers er in drie jaar 6% tot 9% op vooruit, en er zijn aanvullende afspraken gemaakt over extra beloning bij overwerk en hoge werkdruk.

Zorg in de toekomst: duurzamere locaties

Op dit moment worden er nauwelijks tot geen energie-eisen aan zorggebouwen gesteld. We verwachten wel dat dit de komende tijd zal veranderen. Voor kantoorgebouwen geldt namelijk dat ze minimaal energielabel C moeten hebben vanaf 1 januari 2023. Voor zorginstellingen is het dus van belang om dit ook mee te nemen in hun strategie. Bepaal bijvoorbeeld hoe je gebouwen kunt verduurzamen, minder voedsel en medicijnen verspilt en afval op een slimmere manier verwerkt.

De ggz verandert flink en gaat ook minder bedden aanbieden. Met die gedachte in het achterhoofd is het slim om gebouwen flexibel in te richten. Denk bijvoorbeeld eens aan een gebouw waar later zelfstandige woningen van gemaakt kunnen worden.

Rabobank als maatschappelijke partner van zorginstellingen?

Via financiering, kennis en netwerken op het gebied van gezondheidszorg is de Rabobank een belangrijke maatschappelijke partner van zorginstellingen. Zo zetten we vol in op het verduurzamen van zorgvastgoed en nieuwe innovaties in de zorg. Benieuwd naar jouw kansen? We denken graag met je mee.