Update

Vooruitzicht accountancy en administratiekantoren blijft goed

16 augustus 2022 9:00

De markt voor accountancy en administratie blijft al een paar jaar aanhoudend groeien. Personeelstekorten en nieuwe regelgeving zorgen ervoor dat ook de komende jaren de tarieven en omzetten kunnen blijven stijgen. Lees hier meer over de laatste trends en ontwikkelingen in de markt voor accountants- en administratiekantoren.

Zonder personeel geen groei

De helft van de bedrijven in de branche ervaart het aantrekken en behouden van personeel als de grootste uitdaging van dit moment en die van de komende jaren. Personeel stroomt uit het beroep en stapt over naar het bedrijfsleven waarbij de werkdruk en work-life balance belangrijke drijfveren zijn. Door afnemende aantallen studenten stroomt er te weinig personeel in het beroep. Het imago van de sector van veel en hard werken, in combinatie met verder toenemende regelgeving, zorgen voor uitdagende omstandigheden om voldoende mensen te blijven interesseren voor het beroep.

Verder kijken we aan tegen een beroepsbevolking die nu al minder hard groeit en straks zelfs helemaal niet meer groeit. Vanaf 2025 hebben we namelijk te maken met een flinke afvlakking van de groei van de beroepsbevolking. Een flinke uitdaging voor nu, maar zeker ook voor de toekomst.

Het arbeidstekort is daarmee de grootste belemmering om verder te groeien, maar in toenemende mate ook om bestaande klanten te bedienen. Groei van de omzet komt daarmee onder druk te staan. Deze beweging is al enige tijd bezig, zet langzaam maar zeker door en is niet tegen te houden (zie figuur 1).

Figuur 1: openstaande vacatures en werkloze beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd)

Bron: CBS, 2022

Regelgeving als belemmering én kans

De accountancybranche heeft imagoschade opgelopen door een aantal grote boekhoudschandalen, berispingen en klachten. Hierdoor is de wet- en regelgeving in de sector toegenomen. Het doorvoeren van deze regels heeft geleid tot een verhoogde interne focus, waardoor het beroep minder aantrekkelijk is geworden. Tegelijkertijd zorgt regelgeving er ook voor dat er nieuwe vraag ontstaat uit de markt en dat de werkzaamheden kunnen worden uitgebreid.

Een goed voorbeeld hiervan is Europese regelgeving omtrent rapportage van duurzaamheid. De Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) geldt in eerste instantie voor grotere ondernemingen, maar later ook voor kleinere ondernemingen. De verwachting is dat dit zorgt voor een toename van het werk voor de sector.

Innovatie verandert de branche

Om personeelstekorten tegen te gaan, kosten te verlagen en nieuwe diensten te kunnen bieden zien we de inzet van nieuwe technologieën. Deze technologieën zorgen voor een verandering van de werkzaamheden binnen de branche.

Robotisering (van processen) van het accountantsberoep lijkt vooral stapsgewijs te gaan. Softwaremodules zorgen voor steeds minder handwerk. Dit heeft directe gevolgen voor de accountantspraktijk, met name de administratiekantoren. Data-analyse zorgt ervoor dat het werk van de accountants meer en meer verschuift naar die van hoogwaardige adviseur.

Inzet van deze technologieën zijn het meest kansrijk bij de (middel)grote ondernemingen in de sector vanwege de benodigde investeringen.

Tarieven en omzetten stijgen door

De combinatie van personeelstekorten, hogere kosten door toenemende wet- en regelgeving en de mogelijkheid om de kosten aan klanten door te belasten, vormt de basis voor hogere omzetten in 2022 en 2023. Voor volgend jaar verwachten wij een stijging van ongeveer 4% voor de branche. Al met al blijven de vooruitzichten voor de accountancy en administratiekantoren dus goed.