Update

Organisatieadviesbureaus: duurzaamheid, digitalisering en innovatie zorgen voor omzet

23 augustus 2022 9:00

Een snel veranderende wereld zorgt ervoor dat bedrijven geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen zoals cybersecurity, agile werken, duurzaamheid en digitale transformatie. Omdat ondernemingen niet altijd zelf genoeg gekwalificeerd personeel in dienst hebben om deze veranderingen te begeleiden, huren ze externe specialisten en adviseurs in. Dat is dan weer goed nieuws voor bijvoorbeeld organisatieadviesbureaus in Nederland. Lees hier meer over de laatste trends en ontwikkelingen.

An Overhead View Of Two Businesspeople Calculating Invoice In Office While Using Laptop

De markt voor managementadviesbureaus

Ondernemingen in deze branche zijn werkzaam in public relations, advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering en organisatieadviesbureaus. De markt kenmerkt zich door kleinschaligheid: 90% van de bedrijven is een eenmanszaak. Dit komt omdat interim-managers en interim-professionals onder deze sector vallen. Zowel de stijging van het aantal bedrijven in de afgelopen jaren als de recente daling van het aantal bedrijven in deze branche vond vooral plaats bij bedrijven waar maar één persoon werkzaam is.

De top van de consultancymarkt bestaat uit de grotere partijen. Denk aan consultancy-afdelingen van de grote accountantskantoren zoals Deloitte en PWC en de grotere consultancybureaus zoals McKinsey, BCG en Bain. Door de omvang hebben zij meerdere expertises in huis en kunnen ze opdrachtgevers meer bieden. Kleinere organisatieadviesbureaus met minder dan 10 fte hebben weer voldoende marktpositie door de flexibiliteit en het relatief lage kostenniveau.

Omzetontwikkelingen in de branche

De vraag naar diensten van organisatieadviesbureaus stijgt, vooral door verbreding van adviesdiensten en opvulling van personeelstekorten bij opdrachtgevers. Bijna de helft van de adviseurs werd bijvoorbeeld ingeschakeld om een personeelstekort op te vullen. De omzet in de branche is daardoor sterk conjunctuurgevoelig en reageert snel op verbeterende of verslechterende economische omstandigheden.

Grote advieskantoren zijn door hun vele opdrachten bij verschillende klanten vaak beter in staat zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden. Voor zzp’ers, die vaak werken als interim-manager of interim-professional, betekent verslechtering bijvoorbeeld vaak gelijk het annuleren van opdrachten en wegvallen van omzet.

De vraag naar adviesdiensten veranderde de afgelopen jaren door digitale transformatietrajecten van klanten. Nieuwe toetreders zoals accountants en IT-consultancybureaus vergroten de concurrentie. Rabobank verwacht dat partijen zich steeds meer specialiseren om toegevoegde waarde te kunnen leveren. Kansrijke gebieden zijn duurzaamheid en data. We verwachten dat de branche in 2023 groeit (zie figuur 1).

Figuur 1

Bron: CBS, ramingen 2022 en 2023 Rabobank

Concurrentie blijft toenemen

Branchevervaging zorgt voor nieuwe toetreders in de markt. Gespecialiseerde bureaus op het gebied van IT-consultancy pakken een rol omdat ze specifieke kennis in huis hebben. Maar ook accountantskantoren worden concurrenten door de grote hoeveelheid data waar zij over kunnen beschikken.

We verwachten dat ondernemingen die bovengenoemde advieskracht in huis hebben sneller kunnen groeien dan de concurrentie.

De grote partijen in de markt zijn meestal goed in staat om te reageren op de veranderende marktomstandigheden. Maar voor eenmanszaken – het grootste deel van de sector – wordt het steeds uitdagender.

Kansen voor duurzaamheid, digitalisering en innovatie

Belangrijke thema’s voor de branche zijn er op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en innovatie. Denk hierbij aan de advisering over de verankering van duurzaamheid in organisatiestrategieën, digitalisering en de versnelling van innovatie bij bedrijven. Dit biedt kansen.

Big Data, Internet of Things en blockchain zijn technologische ontwikkelingen die de markt hebben bereikt. Bedrijven hebben behoefte aan advies hoe ze deze ontwikkelingen kunnen inzetten om nieuwe businessmodellen te creëren. De grotere adviesbureaus spelen hier al op in.