Opinie

Lang leve het leren

14 december 2018 11:37 RaboResearch

Langzaam maar zeker surfen we op de conjuncturele golf naar beneden. Die haperende groei hangt samen met de steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Hoe gaan we al het onbenut talent in ons land motiveren en verleiden om van de reservebank af te komen?

Group of people sitting in a circle on group therapy. Looking at their therapist and listening ti her story.

Langzaam maar zeker surfen we op de conjuncturele golf naar beneden. Niet dat er acuut crisisgevaar is, maar de economische groei is in de meeste landen op z’n retour. Die haperende groei hangt samen met de steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

De lage werkloosheid is heel fijn voor mensen die werk zoeken. Dat zijn er in Nederland nog altijd bijna 330 duizend. Toch vertelt dat cijfer maar een deel van het verhaal. Er is een groep die niet heeft gezocht maar wel zou kunnen werken, en de groep die niet binnen twee weken aan de slag kan, maar liefst wel zou willen werken. Deze laatste twee groepen zitten met ruim 400 duizend Nederlanders niet in de officiële werkloosheidscijfers maar wel op de reservebank van de arbeidsmarkt.

Die reservebank wordt zelfs nog voller als we deeltijdwerkers die meer uren willen draaien ook meetellen. Dat waren er in het derde kwartaal van 2018 meer dan 360 duizend.[1] Stel dat zij gemiddeld drie uur per week meer willen werken, dan telt dat op tot ruim 27 duizend banen van veertig uur per week.

Hoe gaan we al dat onbenut talent motiveren en verleiden om van de reservebank af te komen? Een bekend en beproefd recept is lagere belasting op inkomen uit arbeid. Een bekend maar nog veel te weinig beproefd recept is een leven lang leren. Daar waar een derde van de werkenden hoger opgeleid is, geldt dat slechts voor een kwart van het onbenutte arbeidspotentieel. Scholing is een effectieve manier om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Maar helaas klinkt een leven lang leren voor te veel mensen ronduit afschrikwekkend. Het klinkt als ‘levenslang’, dat geassocieerd wordt met gevangenisstraf. Maar daar waar gevangenisstraf de vrijheid beperkt, vergroot een leven lang leren juist de vrijheid op de moderne arbeidsmarkt.

Tijd voor een prijsvraag. Eerder leverde dat mooie alternatieven voor het betekenisloze woord duurzaamheid op. Mag ik u nu vragen om een nieuwe term voor een leven lang leren? Eentje die plezier en kansrijkheid uitstraalt? De beste inzending krijgt een fijn leerboek.

Mijn eigen inzending is ‘Lang leve het leren’. Van dat feest ga ik de komende tijd met volle teugen genieten. Begin januari start ik als directievoorzitter van Rabobank Amsterdam om het bankiersvak te leren, en daar heb ik bijzonder veel zin in.

Trots ben ik op RaboResearch dat ik met veel vertrouwen overdraag aan Menno Middeldorp. Veel dank ben ik verschuldigd aan alle collega’s die mij de afgelopen tweeëneenhalf jaar elke dag wel iets hebben geleerd. Het was een feest om met hen te werken.

[1] Dat is het saldo van 642 duizend deeltijders die meer uren willen werken en de 278 duizend die juist minder willen werken.