Onderzoek

Maakt Trump zijn eigen wagenpark duurder?

25 november 2019 12:53 RaboResearch

Zolang de inkt van een fase 1 deal tussen de VS en China niet droog is, zal Trump de invoertarieven op Europese auto’s niet verhogen. Maar de dreiging blijft voorlopig bestaan. Europa en met name Duitsland houdt gespannen de adem in.

3D illustration of new cars....This image doesn`t contain any visible trademarked products, corporate identity, logos, or copyrighted elements...I am author of design of this car...I am author of 3d model of this car

Nog geen besluit over verhoging Amerikaanse autotarieven

Op 13 november zou president Trump een besluit nemen over hogere importtarieven op Europese auto’s, maar tot nu toe is het oorverdovend stil. Eerder dit jaar dreigde de Amerikaanse president de tarieven op buitenlandse auto’s te verhogen met als vergezochte reden dat de import daarvan een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Het is waarschijnlijker dat hij het dreigement gebruikt om Europa te bewegen drie zaken te veranderen die hem dwarszitten. Ten eerste het handelstekort van ongeveer 70 miljard met Duitsland. Voor Trump is dit hét bewijs dat de Duitsers er oneerlijke handelspraktijken op nahouden. In 2017 zei hij al: “When you walk down Fifth Avenue, everybody has a Mercedes-Benz parked in front of his house. How many Chevrolets do you see in Germany?” Daarnaast baalt Trump van de lage Europese defensie-uitgaven en de onwil bij Europa om de landbouwsector mee te nemen in onderhandelingen over een veelomvattend trans-Atlantisch handelsakkoord.

Besluit hangt af van fase 1 deal tussen VS en China

Vorige week was dus een uitgelezen kans om Europa harder aan te pakken, maar hij heeft dit tot nu toe nagelaten. Dit zou kunnen komen omdat Amerika nog volop in onderhandeling is met China om te komen tot een zogenoemde fase 1 deal. Deze zou de opmaat zijn voor onderhandelingen tussen beide grootmachten over een breder handelsakkoord. Maar zolang de inkt van die fase 1 deal nog niet droog is achten wij het niet waarschijnlijk dat de VS protectionistische maatregelen tegen Europa zal nemen (figuur 1). Trump realiseert zich immers dat het riskant is om op twee borden tegelijk te schaken, omdat de kans toeneemt dat hij daarmee de toorn van de financiële markten over zich afroept. En dat zou zijn herverkiezing wellicht in gevaar kunnen brengen.

Figuur 1: Zal Trump tarieven op Europese auto’s verhogen?

Rabobank
Bron: Rabobank

Forse impact Duitse autosector

Ondertussen houdt Europa en met name Duitsland gespannen de adem in. De Duitse economie draait momenteel niet al te best en dit komt voornamelijk door problemen in de Duitse auto-industrie, die in bijna twee jaar tijd een productiedaling kende van liefst 20 procent. Het laatste dat zij kan gebruiken, zijn hogere Amerikaanse importtarieven. Onze berekeningen laten zien dat een importtarief van 25 procent op zo’n 45 miljard euro aan Europese auto’s en -onderdelen zou zorgen voor een productiedaling in de Duitse auto-industrie van 5 procent. Dit is een flinke tik voor een sector die verantwoordelijk is voor ruim 5 procent van de totale Duitse toegevoegde waarde en waarin meer dan één miljoen mensen werkzaam zijn. De relatief kleine autosector in Nederland zou een productiedaling van ongeveer 1,5 procent voor de kiezen krijgen.

Figuur 2: Productiviteit per uur in de transportmiddelenindustrie

Rabobank
Bron: Rabobank, EUKLEMS

'Build better cars'

Daarnaast betwijfelen we of de Amerikanen er zelf wat mee opschieten. Volgens onze berekeningen zou de productie in de Amerikaanse auto-industrie weliswaar met zo’n 2 procent kunnen toenemen, maar de impact op de totale economie is door hogere importinflatie en lagere vraag uit Europa negatief. Bovendien zal de EU vrijwel zeker tegenmaatregelen nemen. Belangrijker is misschien nog wel dat de Amerikanen ook eens naar zichzelf moeten kijken om het handelstekort met de Duitsers terug te dringen. De voormalige Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel verwoordde het in 2017 als volgt: “Build better cars.” Dit statement wordt niet alleen bevestigd door de cijfers (zie figuur 2), maar ook door Trump zelf. Zijn privéwagenpark bestaat namelijk voor de helft uit Duitse auto’s.

Bekijk hieronder ook de video over de mogelijke verhoging van Europese autotarieven!