Update

Educational Technology steeds belangrijker in de onderwijssector

3 november 2022 9:00

Educational Technology, of EduTech in het kort, is niet meer weg te denken uit de onderwijssector. Onder educatieve technologie verstaan we apparatuur en software die in combinatie met onderwijstheorie en -praktijk worden gebruikt om het leren makkelijker te maken. De EduTech-subsector groeit continu en biedt kansen voor zowel reguliere als private onderwijsinstellingen. Valkuilen zijn er natuurlijk ook, maar het beeld is over het algemeen positief. In deze update lees je meer over EduTech, de kansen en de ontwikkelingen in Nederland.

Een meisje zoekt informatie over apen op achter een futuristische laptop

EduTech-markt groeit gestaag; maar wat houdt dat in?

Je kunt de EduTech-markt op verschillende manieren in aantallen en investeringen bekijken. De Dutch Edtech Foundation houdt bij hoeveel er per land in de EduTech-sector wordt geïnvesteerd. Zeker sinds 2020 is een enorme toename te zien (zie figuur 1).

Figuur 1: investeringen in EduTech per land van 2015 tot 2021

Bron: Dutch Edtech Foundation en Dealroom

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is met 38,3 miljard euro veruit koploper als het gaat om investeringen in EduTech. Op afstand gevolgd door Duitsland (19,3) en Frankrijk (12,9 miljard). Zweden met 8,6 en Nederland met 7,2 miljard euro volgen daarna.

Sinds het uitbreken van de coronapandemie is het aantal investeringen in educational technology over de gehele linie en in bijna alle landen gestegen. Niet verwonderlijk, want juist het online les moeten geven heeft de hele onderwijssector meer opengesteld voor technologie. De techwereld heeft het onderwijs ontdekt als sector waar ze zelf nog veel uit kunnen halen. En investeerders hebben hun horizon ook verbreed naar deze subsector; steeds meer venture capitalists of durfinvesteerders investeren in EduTech-startups.

Kijken we naar de totale markt van venture capital investeringen in Europa, dan staat Nederland met 100 miljoen euro op de 10e plek als het gaat om investeringen in educational technology sinds 2016. Maar het is ook de snelst groeiende sector voor venture capitalists. Sinds 2016 groeide het bedrag aan investeringen van 6,7 miljoen euro naar 52 miljoen euro. Dit laat zien dat er heel veel wordt geïnvesteerd in educational technology-ondernemingen. Zowel in bestaande ondernemingen als in startups en scale-ups.

Onderwijsinstellingen krijgen hierdoor met steeds meer nieuwe technologische ontwikkelingen te maken. Dit zorgt voor kansen maar ook valkuilen, omdat deze ontwikkelingen alsnog goed moeten worden bijgehouden. Ook voor bedrijven die het opleiden van hun personeel belangrijk vinden, bieden de technologische ontwikkelingen kansen. Voor de coronapandemie stond de hele onderwijssector minder open voor technologische vernieuwing. De pandemie heeft een enorme boost gegeven aan de bereidheid technologie te omarmen. In eerste instantie als het gaat om onderwijs-op-afstand en examineren-op-afstand (proctoring). Dat heeft een versnellend effect gehad op het omarmen van andere technologische mogelijkheden. De markt voor EduTech is dan ook ‘booming’. Tot slot kunnen startups en scale-ups, die zich op de Edutech-markt willen begeven, veel wijze lessen leren van het bestaande onderwijslandschap. EduTech gaat een steeds grotere rol spelen in het onderwijslandschap. Met genoeg aandacht voor de bijbehorende risico’s biedt dit vooral heel veel voordelen. Voor het onderwijs, voor studenten en leerlingen, voor ondernemers en werknemers. En bovenal kan EduTech de maatschappelijke transities helpen versnellen.

Wat is educatieve technologie en welke ondernemingen vallen daaronder?

Educatieve technologie is het gecombineerde gebruik van hardware, software en onderwijstheorie en -praktijk om het leren makkelijker te maken. Met de afkorting EduTech (of Edtech) wordt vaak verwezen naar de industrie van bedrijven die educatieve technologie ontwikkelen.

Dutch Edutech onderscheidt 11 verschillende marktsegmenten (of categorieën) waarin ondernemers actief zijn.

 1. Job & Internships:
  Aantrekken en verbeteren van talent.
 2. Management systems:
  Ondersteunende software voor scholen, universiteiten en platforms.
 3. Tutoring & Homework help:
  Platforms die helpen om bijlesdocenten te vinden en die bijlesmateriaal aanbieden voor thuisonderwijs.
 4. Reskilling (Bootcamps):
  Aanleren van nieuwe vaardigheden aan mensen die van baan en/of sector willen veranderen.
 5. STEAM:
  Educatiemateriaal voor wetenschap, technologie, engineering, kunsten en wiskunde.
 6. Upskilling (Workforce transformation):
  Aanleren van nieuwe vaardigheden met een eigen platform en content.
 7. Learning content & resources:
  Startups die educatieve content creëren.
 8. Digital learning environment:
  Platforms voor het zoeken en boeken van cursussen en digitale diploma’s.
 9. Immersive tech:
  Startups die Artificial Reality (AR), Virtual Reality (VR), Voice en andere technologieën gebruiken om mensen te onderwijzen.
 10. Language learning:
  Door tech mogelijk gemaakte oplossingen voor het aanleren van talen.
 11. Assessment & Verification:
  Startups die helpen met beoordelen van vaardigheden en certificeringen.

Van deze verschillende soorten EduTech-ondernemingen in Nederland is het aantal startups in het marktsegment upskilling het grootst, gevolgd door learning content & resources (zie figuur 2). Maar in geïnvesteerde bedragen is de laatste categorie juist de grootste, gevolgd door upskilling.

Figuur 2: een overzicht van de 11 marktsegmenten in Nederlandse EduTech

Bron: Dutch Edtech Foundation

De meeste startups binnen EduTech zijn ondernemingen die alternatieven bieden voor het ‘traditionele, klassikale’ leren, of dit juist aanvullen. In deze startups wordt ook het meeste geïnvesteerd.

De Nederlandse markt voor EduTech is niet 1-op-1 te vergelijken met de wereldwijde ontwikkelingen, maar geeft wel een goede indicatie over de vraag wat er zoal aan aanbod is en wat de kansen en valkuilen zijn.

EduTech: kansen voor verschillende doelgroepen binnen en buiten de onderwijssector

EduTech maakt leren toegankelijker voor een grotere doelgroep; denk bijvoorbeeld aan de massive open online courses (MOOC) waarbij tech-platforms opleidingen en colleges beschikbaar maken voor een groot publiek.

Leerlingen en studenten in het regulier onderwijs kunnen hun kennis makkelijker, vaak goedkoper dan voorheen en meer op maat, verdiepen en verrijken. Maar dit geldt ook voor leraren en docenten. Aanbieders van sites of apps met extra lesstof geven docenten bijvoorbeeld inzichten over leercurves en cijfers en bieden daarbij verdiepende of verbredende lesstof aan. Zo leren leerlingen en studenten sneller en op maat.

En ook werkenden of werkzoekenden die via hun werkgever gemakkelijker om-, her- of bijscholing volgen zijn een belangrijke doelgroep. Met het oog op een naderende recessie is (de mogelijkheid tot) educatie van personeel een steeds belangrijker thema voor ondernemers.

Het zijn vooral ook ondernemingen en ondernemers die kunnen profiteren van de mogelijkheden die educational technology biedt. Zeker als ze hun medewerkers toekomstbestendig willen laten ontwikkelen. Er spelen zich een groot aantal transities af in de maatschappij. Op het gebied van verduurzaming en van digitalisering. De kennis van vandaag is morgen verouderd. Dat betekent dat ‘een leven lang leren’ een must is. Educational Technology maakt veel studies of cursussen makkelijker, toegankelijker en goedkoper. Nieuwe kennis kan vaak online opgedaan worden, tegen lagere tarieven en met tussendoor momenten om te toetsen of de kennis voldoende is geland.

EduTech: valkuilen voor de onderwijssector

Onderwijsinstellingen worden steeds afhankelijker van tech-bedrijven als ze hun applicaties integreren in hun reguliere onderwijsmateriaal. Zeker wanneer het om buitenlandse leveranciers gaat, kan dit een ongewenste afhankelijkheid opleveren. Deze leveranciers kunnen ook andere regels rondom privacy hebben, met de kans dat gegevens niet altijd in veilige handen zijn.

Daarnaast betalen onderwijsinstellingen EduTech-platforms zodat hun studenten toegang krijgen tot bijvoorbeeld cursusmateriaal. Ondertussen klinkt er steeds vaker kritiek omdat deze uitgaven niet worden geïnvesteerd in het onderwijs maar terechtkomen bij private partijen. Vaak Amerikaanse tech-platforms. Zij betalen geen docenten en investeren niet in bibliotheken. Ook worden onderwijsdata over hoe en wat studenten leren (learning analytics) doorverkocht aan bedrijven en overheden die graag inzicht krijgen in vaardigheden van hun personeel en dat van concurrenten.

“Omdat reguliere onderwijsinstellingen een publieke functie hebben, moeten zij kritischer zijn op het aangaan van contracten met private partijen.”

Omdat reguliere onderwijsinstellingen een publieke functie hebben, moeten zij kritischer zijn op het aangaan van contracten met private partijen. De vraag naar een eigen Europees publiek EduTech-platform wordt dan ook steeds groter. Het is zelfs de vraag of online colleges en cursussen de reguliere opleidingsinstituten op langere termijn niet overbodig maken.

Lessen voor startups in EduTech

Veel startende ondernemers in de EduTech-sector hebben een technische achtergrond. Ook zijn er – maar in mindere mate – ondernemers die juist hun een werkverleden hebben in de onderwijssector. Afhankelijk van de vraag in welke branche startende ondernemers hun sporen hebben verdiend, is het belangrijk om te weten welke kennis of inzichten zij moeten aanvullen om de EduTech in te duiken. Gaat het om ondernemers met technische achtergrond en ervaring? Dan moeten zij zich flink verdiepen in hun eindmarkt: de onderwijssector.

Afhankelijk van welke sector ondernemers in het onderwijs willen bereiken, is het belangrijk dat zij zich afvragen of het aanbod aansluit op de eisen die aan die sector worden gesteld. Zo geldt voor het primair of voortgezet onderwijs dat wat wordt aangeboden, past binnen het curriculum dat door het Ministerie van Onderwijs en Cultuur wordt opgesteld. Alles wat niet binnen die kaders valt, zal door onderwijsinstellingen niet snel omarmt worden.

Voor het hoger onderwijs geldt dat opleidingen worden geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). Om goed zicht te krijgen op de deelsector in het onderwijs, kunnen ondernemers de brancheverenigingen de PO-Raad, VO-raad, MBO-Raad, Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland raadplegen. De NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) is de branchevereniging voor aanbieders van particuliere trainingen.

Andersom geldt dat als nieuwe EduTech-ondernemers afkomstig zijn uit het onderwijsveld en geen tech-achtergrond hebben, zij meer moeten investeren in kennis over technologie. Denk daarbij aan het toekomstbestendig – volgens de recentste beveiligingseisen – bouwen van een applicatie. Of dat deze compatible is met andere systemen binnen onderwijsinstellingen.

Kortom: om impact te genereren als startup in EduTech moet men technologische kennis in huis hebben of halen. Maar meer nog: weten hoe de onderwijswereld in elkaar zit: weten wat het speelveld is waarbinnen onderwijsinstellingen moeten acteren, wat de kansen en bedreigingen zijn en welke concurrenten er al actief zijn met eenzelfde propositie. De Dutch Edtech Foundation is een goed vertrekpunt.

Ben je zelf een (beginnende) ondernemer en wil je je weg vinden binnen EduTech? Rabobank is dé bank voor startups en scale-ups en denkt graag mee met elke levensfase van een innovatieve onderneming. Neem een kijkje in hoe Rabobank de toekomst ziet, in ons Tech Trend Report 2022.