Opinie

Stijgende kosten en laag consumentenvertrouwen geeft druk op de paardenhouderij

7 november 2022 9:00

Het houden van paarden is populair in Nederland en de vele paardenhouderijen zorgen voor een prachtige invulling van ons landschap. Daarnaast heeft de paardensport een belangrijke maatschappelijke en sociale rol in onze samenleving. Maar blijft er in de toekomst voldoende ruimte voor het houden van paarden? Ook geven oplopende kosten druk op de sector. In dit opinieartikel schetst sectormanager René Veldman de actuele ontwikkelingen en uitdagingen voor de paardenhouderij.

Een man stuurt een paard de stal uit

Paardensport van groot belang voor Nederland

Paardensport is de afgelopen jaren nog populairder geworden. Niet alleen economisch maar zeker ook op maatschappelijk en sociaal vlak is deze sector van groot belang voor het Nederlandse landschap. Daarnaast vinden veel mensen de nodige ontspanning en plezier bij de omgang met en de verzorging van paarden. Ook het sociale netwerk rondom deze paarden speelt een grote rol. In een tijd van veel (geo)politieke ontwikkelingen en onzekerheden, is deze sector dus een belangrijke ‘ontstresser’.

Natuur en milieu hebben impact op de sector

Het houden van paarden is aan verandering onderhevig. Om de invloed op de natuur en het milieu te verlagen ontstaat er in Nederland minder ruimte voor het houden van dieren en dus ook van paarden. Op dit moment is het niet duidelijk wat de concrete effecten gaan zijn van het stikstofbeleid voor bepaalde gebieden laat staan voor het individuele bedrijf. Mogelijk komen daar nog aanvullende maatregelen bij op het gebied van klimaat en waterkwaliteit. Dit zorgt voor onzekerheid bij veel ondernemers. Hoeveel paarden mogen er in de toekomst nog gehouden worden op deze locatie? Komen er verplichte investeringen? Is het bedrijf dan nog wel rendabel? Wat doet het met de waarde van het bedrijf? Helaas zal naar verwachting deze onduidelijkheid nog wel even blijven.

Ondernemer ziet kosten oplopen

Ondertussen lopen de kosten voor het houden van paarden behoorlijk op. Voorbeelden zijn de fors gestegen kosten voor energie, voer, rente en arbeid. Dit geldt zeker voor bedrijven die nog niet hebben geïnvesteerd in verduurzaming op het gebied van energie. Voor een onderneming is het belangrijk om goed in beeld te hebben wat dit met de kostprijs doet. Een actuele kostprijsberekening zorgt voor inzicht en kan ter onderbouwing dienen voor een eventuele prijsverhoging als dat mogelijk is. Goed ondernemerschap is ook in economisch spannende tijden van groot belang.

Wat gaat de consument doen?

Inmiddels ervaren consumenten dagelijks de consequenties van sterk gestegen kosten. Ze worden daardoor selectiever in hun bestedingen. Zeker voor het nemen van investeringsbeslissingen zoals de aankoop van een paard of onroerend goed is vertrouwen in de betaalbaarheid noodzakelijk. Als conjunctuurgevoelige sector raakt dit ook de paardenhouderij. In het verleden waren er tijdelijke effecten op bijvoorbeeld bezettingspercentages bij pensionstallen en de vraag en aanbod van paarden en onroerend goed. Inmiddels zien we de eerste signalen dat deze effecten zich weer voordoen. Wat de consument gaat doen, vraagt ook om strategische keuzen bij ondernemers.

Samen met andere deskundigen een doorkijk maken naar de toekomst is nooit verkeerd. Mogelijk is het bedrijf toekomstbestendiger te maken door nog meer waardecreatie voor de klant te realiseren. Hoe kun je als ondernemer nog beter inspelen op de wensen van jouw klant en daarmee nog meer onderscheidend zijn? Zijn er mogelijkheden om het verdienmodel te verbreden of juist om de kosten te verlagen? Met het beperken van het gebruik van inputs (zoals fossiele energie, mengvoer of kunstmest) dalen mogelijk de kosten en wordt het bedrijf tevens meer klimaatneutraal.

“Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.”

Die ervaring hebben paardenmensen in de omgang met paarden maar dit geldt zeker ook voor de werking van de economie.

Veranderend perspectief

De ruimte om paarden te houden zal afnemen en het houden van paarden is kostbaar. Uiteraard zijn ecologie en economie heel bepalend voor het toekomstperspectief van een sector. De sociale kant moet echter niet onderschat worden en de enorme betrokkenheid bij paardenliefhebbers zal veelal blijven. Dit brengt zeker kansen voor de sector met zich mee maar vraagt wel om ondernemerschap.

Rabobank heeft een team dat gespecialiseerd is in de paardenhouderij. Zij gaan graag met jou in gesprek over de onderwerpen die hierboven beschreven zijn. Uiteraard kun je ook met mij contact opnemen.