Update

Bedrijfsverplaatsing met oog op de toekomst

23 februari 2023 9:00

Waar ligt de toekomst voor onze melkveehouderij? En hoe kunnen we twee zonen de kans geven het bedrijf over te nemen? Aad en Astrid Kester kozen voor bedrijfsverplaatsing van hun melkveebedrijf: van het Utrechtse Langbroek naar het Friese Kubaard. ‘Gelet op alle ontwikkelingen in de landbouw zullen vele collega’s de komende jaren een proces van veranderingen doormaken’, zegt melkveehouder Aad Kester.

Aad Kester en Gerard Dorresteijn poseren voor de boerderij

Herhaling van zetten in eerdere generaties

De opa van Aad Kester verhuisde van Schiedam naar het Utrechtse IJsselstein. De ouders van Aad Kester verhuisde het bedrijf in 1991 nog een keer: van IJsselstein naar Langbroek vanwege nieuwbouwplannen. Toen was al bekend dat Aad zijn ouders wilde opvolgen. Op deze manier kreeg hij de kans op een boerenleven. Iets dat zich nu – ruim 30 jaar later – herhaalt. De wens van de zonen van Aad en Astrid om boer te worden speelde mee in de vele gesprekken van afgelopen jaren en het uiteindelijke besluit om het bedrijf te verplaatsen.

Kans voor twee opvolgers

Het melkveebedrijf in Langbroek was een eenmansbedrijf en bestond uit 100 koeien en 40 hectare grond. Aad kon er met plezier een inkomen mee verdienen. Omdat beiden zonen melkveehouder willen worden, zocht Aad naar mogelijkheden om twee bedrijfsopvolgers een kans te geven.

“De familie Kester nam het stuur zelf in handen.”

Geschikte kansen in de bestaande regio kwamen de afgelopen jaren niet voorbij. De familie Kester nam het stuur zelf in handen en startte hun zoektocht naar een melkveebedrijf elders in Nederland dat ruimte moest bieden voor twee toekomstige agrarische ondernemers.

Boer zoekt en vindt boerderij

Aad Kester: ‘Ons uitgangspunt was dat we wilden verkopen aan de provincie, mits we konden verplaatsen naar een bedrijf met perspectief.’ Terwijl de gesprekken met de provincie gaande waren, zochten de ondernemers een geschikt melkveebedrijf dat moest voldoen aan specifieke wensen.

“Vereisten voor nieuwe locatie: ruimte voor twee ondernemers, een passende Natuurbeschermingswetvergunning en kleigrond.”

Het bedrijf in Kubaard was een schot in de roos: 211 melkkoeien en 85 hectare grond. ‘Het bedrijf en de omgeving gaf ons direct een goed gevoel. Ook de kennismaking met de verkopers verliep prettig’, aldus Aad.

De verkoop van het oude bedrijf en de aankoop van het nieuwe bedrijf verliep niet op rolletjes. Onder meer de financiering bleek een uitdaging. Gerard van Dorresteijn, accountmanager F&A bij Rabobank koppelde de familie Kester aan zijn Friese collega Tjerk de Vries. Deze aanvullende kennis van de lokale markt bleek een goede zet te zijn in de afwikkeling van het financieringsproces.

Strak bedrijfsplan noodzakelijk

Voor het financieren van een bedrijfsverplaatsing is een goed doordacht en stevig onderbouwd bedrijfsplan essentieel. ‘De bedrijfsstrategie voor de korte én lange termijn is een belangrijk onderdeel van gesprekken die we met onze klanten voeren’, aldus Gerard. ‘De juiste bedrijfsopzet op de juiste locatie realiseren is niet altijd eenvoudig. Door mijn jarenlange kennis van de klant en Tjerks kennis van de nieuwe regio bij elkaar te voegen, konden we samen de financiering van de bedrijfsverplaatsing van de familie Kester realiseren.’

In september 2022 vond de verhuizing plaats. De hele familie is positief gestemd. Aad heeft nog een tip voor andere agrarische ondernemers: ‘Door zelf een duidelijk plan te maken en zelf de regie te nemen kun je veel bereiken. Leun niet te veel op overheden. Die blinken niet uit in creativiteit en ondernemerschap. Trek als ondernemer je eigen plan en ga ervoor. Wacht niet op wat mogelijk gaat komen.’

We staan voor je klaar

Om al je opties om te verduurzamen in kaart te brengen is een goede voorbereiding belangrijk. Want het is niet iets dat je dagelijks doet. Het is dan ook belangrijk om hier tijdig bij stil te staan, want zo kun je goed nadenken over hoe je het wilt aanpakken. En daar kunnen wij je bij helpen.

Maak een afspraak