Update

Met meer eigendomsgrond is Kaasboerderij Speksnijder meer zelf in de regie

11 januari 2024 9:00

In 2020 namen Jan-Herm Bokdam en Jan Speksnijder de boerderij van Speksnijder’s ouders over. De kaaswinkel aan huis werd in twee jaar uitgebreid tot een ruimere winkel met opslag, een kantine en parkeergelegenheid. Daarnaast kochten de melkveehouders en kaasmakers grond aan die zij eerder pachtten. Door meer eigendomsgrond aan het bedrijf te binden worden zij voor ruwvoer en mestafzet minder afhankelijk van de beschikbaarheid van pachtgrond. Lees hoe ze dit aanpakten en wat de toekomstplannen zijn.

Kaasboeren in hun winkel

Van winkel aan huis naar echte kaasboerderij

De familie Speksnijder in Lekkerkerk maakt al generaties lang kaas van de melk van hun eigen koeien, die ze verkopen in een winkel aan huis. In 2020 hebben Jan Speksnijder (37) en zijn partner Jan-Herm Bokdam (36) de boerderij overgenomen van Jans ouders Gerrit en Nel Speksnijder. De nieuwe eigenaren hebben geïnvesteerd in een grotere winkel met meer ruimte, twee kassa’s, een kaasopslag, een kantine en parkeergelegenheid.

“We creëren graag een belevenis door rondleidingen te geven, maar kaas blijft onze kracht”

Bokdam legt uit dat het hele traject slechts twee jaar heeft geduurd dankzij het goede team dat ze om zich heen hadden verzameld. Sinds 2020 is de kaasboerderij aangesloten bij het concept Landwinkel, een coöperatie die naar de mening van Bokdam en Speksnijder mooie begeleiding heeft geboden bij het vormgeven van het commerciële plaatje en het belevingsaspect. ‘We hebben nu een leuke plek, waar ieder zijn eigen ding kan doen.’

Brainstorm

Het koppel heeft 105 melkkoeien. Van 60 procent van hun melk maakt Bokdam met zijn schoonmoeder zo’n twaalf soorten Goudse kaas, van jong tot extra oud en daarnaast met kruiden als fenegriek, brandnetel en bieslook-paprika. Veruit het grootste deel van de kaas verkopen ze in hun winkel, die zes dagen per week open is van 9 tot 17.30 uur. Daar werken dagelijks twee personeelsleden, die de beschikking hebben over drie professionele snijplanken. De meeste klanten zijn inwoners van Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek. Een klein deel van de kaas verkoopt het tweetal via hun webshop. ‘Daar verdienen we niet veel aan, maar het is een service die we graag bieden aan trouwe klanten die iets verder weg wonen.’

In november 2023 hebben de boeren gebrainstormd over wat er nog mistte in hun bedrijfsvoering. Dat leidde ertoe dat ze naast de huiskavel van 45 hectare nog 3,4 hectare van de in totaal 9 hectare gepachte grond hebben aangekocht. Zo zijn ze voor de aankoop van ruwvoer en het afvoeren van mest minder afhankelijk van de voerprijzen en mestmarkt. Het maakt het bedrijf stabieler en meer toekomstbestendig. Voorlopig willen de twee boeren doorgaan op de ingeslagen weg. ‘Jan en ik willen een goede binding met onze koeien houden. Daarom melken we ze ’s ochtends vroeg samen’, zegt Bokdam. Daarna gaat hij met zijn schoonmoeder kaas maken, die dan al bezig is geweest met het verpakken van de kaas in de opslag. Jan Speksnijder houdt zich samen met zijn vader vooral bezig met werkzaamheden op en rond het erf. De kaasmaker is ervan overtuigd dat ze het bedrijf samen met het personeel kunnen voortzetten als de oudere generatie de komende jaren geleidelijk een stapje terug wil doen.

Verder opschalen in melk verkazen

In de toekomst zou Bokdam nog wel verder willen opschalen in de kaasproductie om een nog groter deel van de eigen melk tot kaas te verwerken, maar 100 procent is volgens hem een uitdaging. Ze zetten wel in op nieuwe producten. Zoals schepijs dat een lokale ijsboer in het seizoen maakt voor in de winkel en de softijsmachine die ze sinds vorig jaar hebben, een actie die volgens Bokdam erg goed heeft uitgepakt.

‘We willen onze klanten graag betrekken bij onze boerderij’, zegt hij. ‘We delen veel op sociale media en creëren graag een belevenis door het geven van rondleidingen en ons terras voor de winkel, dat op warme dagen in het voorjaar en de zomer vaak helemaal vol zit. Maar uiteindelijk blijft kaas onze kracht.’

We staan voor je klaar

Accountmanager Korwin van Vliet en financieringsspecialist Janneke van den Heuvel van Rabobank hadden al nauw contact met de heren van Kaasboerderij Speksnijder: ‘Het zijn goede ondernemers die op een natuurlijke manier veel doen voor de lokale markt.’

De transitiefinanciering van Rabobank kwam aan de orde toen de eigenaar van het land dat de twee ondernemers al pachtten, wilde verkopen. ‘De aankoop daarvan paste goed bij hun plannen om het bedrijf een bredere basis te geven en past goed in onze visie op een goede toekomst voor de agrofoodsector in Nederland’, zegt Van Vliet. ‘Het kwam goed uit dat ik hen heb kunnen verrassen met een rentekorting en geen behandelkosten, want grond is duur.’

Net als de familie Speksnijder jouw agrarisch bedrijf toekomstbestendig maken? Zorg dat je goed voorbereid bent.

Maak een afspraak