We zijn transparant over kosten en rendementen. De in de video getoonde tabel is door ons opgemaakt op basis van onze eigen rendementsgegevens. De kosten van de fondsaanbieders (ook wel lopende kosten genoemd) zijn hierin verwerkt; de tarieven die Rabobank doorberekent zijn hierin echter niet meegenomen.

Het rendement van je individuele portefeuille kan door afrondingsverschillen licht afwijken van het in de video getoonde overzicht