Geiten achter een hekje

Melkgeitenhouderij

De melkgeitensector is steeds meer leidend in Nederland. Welke cijfers en trends zien we in de geitenzuivelmarkt en wat zijn de verwachtingen voor de lange termijn? Je leest over de nieuwste ontwikkelingen in de melkgeitenhouderij in de artikelen hieronder. Laat je bijpraten.