Podcast

Het EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) uitgelegd

31 augustus 2021 10:14

De Europese Commissie heeft op 14 juli dertien beleidsmaatregelen gepresenteerd die de EU op schema moeten brengen om haar ambitieuze doelstellingen voor de reductie van broeikasgasemissies (BKG) te behalen. Het gaat om een reductie van 55 procent in 2030 ten opzichte van het niveau van 1990. Internationaal gezien is het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) het meest controversiële voorstel. Wat is dit en wat zijn de consequenties ervan? Hoor het in deze podcast met Alexandra Dumitru en Maartje Wijffelaars.

Verzend het artikel per e-mail
CO2