Podcast

Een goed paard maakt nog geen goede stal

7 september 2021 10:38

Is paardenhouderij een landbouwsector, overheersen kenmerken van recreatie of staat de sport centraal in het businessmodel? Afijn, genoeg vragen over dierenwelzijn, milieu, businessmodellen en financiële zaken om voor te leggen aan Rene Veldman en Henk Lemmen, beiden binnen Rabobank betrokken bij het expertiseteam paardenhouderij.

Verzend het artikel per e-mail
Paardenhouderij