Podcast

De toekomst van het thuiswerken

25 november 2021 11:11

De coronapandemie heeft voor een enorme groei in het thuiswerken gezorgd. In maart 2020 verzocht de overheid mensen die konden thuiswerken dringend om dit ook daadwerkelijk te doen. Veel mensen zijn er sinds die tijd achter gekomen dat thuiswerken zowel voor- als nadelen heeft. In deze aflevering gaan Jesse Groenewegen en Sjoerd Hardeman in op de vraag in hoeverre, in welke sectoren en voor wie de thuiswerkeconomie ook na corona overeind blijft staan. Interviewer: Dahlia van de Wal.

Verzend het artikel per e-mail
Thuiswerken met kind op schoot