Podcast

Fit for 55: Wat zijn de gevolgen?

26 april 2022 12:29

De Europese Unie heeft een maatregelenpakket opgesteld om de klimaatdoelen van Parijs te bereiken. We kennen dit pakket als 'Fit for 55'. Zijn de gevolgen voor agrarische bedrijven al in kaart te brengen? Harry Smit van RaboResearch geeft de stand van zaken weer.

Verzend het artikel per e-mail
WindTurbine