Podcast

Nationale overheden en Brussel moeten samen energiecrisis te lijf

24 oktober 2022 16:52

Europa bevindt zich in een energiecrisis. Ondanks de recente daling verwachten economen Stefan Groot en Erik-Jan van Harn dat de gasprijs de komende jaren erg hoog zal blijven. Sterker nog, een terugkeer naar de lage prijzen van weleer lijkt uitgesloten. Het spreekt voor zich dat overheden moeten ingrijpen om de meest kwetsbare huishoudens tegemoet te komen en essentiële industrieën binnen Europa te behouden. Maar brede compensatie voor de samenleving is onhoudbaar en zou op termijn leiden tot een hogere en mogelijk onbetaalbare rekening voor iedereen. Nationale overheden en Brussel moeten daarom samen optrekken om te bepalen welke industrie noodzakelijk is voor een strategisch autonoom Europa, om de energietransitie te versnellen en om de vraag naar energie te verminderen. Interview: Maartje Wijffelaars.

Verzend het artikel per e-mail
Woman checking fuse box at home during power outage or blackout. No electricity concept. High quality photo