Podcast

Negatief sentiment over toekomst van Nederland hangt vooral samen met sociaaleconomische factoren

14 maart 2023 16:46

De meeste Nederlanders zijn negatief gestemd over de richting die Nederland opgaat. Mensen die negatiever gestemd zijn over de toekomst van ons land ervaren vaak ook een lagere brede welvaart. Toch vormen welvaartsverschillen langs gangbare regionale indelingen (provincies, stad en platteland, Randstad en daarbuiten) in het algemeen geen verklaring voor regionale verschillen in het sentiment. Onderzoekers Sjoerd Hardeman en Floris Jan Sander zien dat vooral de sociaaleconomische groep waartoe mensen behoren van belang is. Interviewer: Leontine Treur.

Verzend het artikel per e-mail
Depressed senior woman at home feeling sad. Elderly woman looks sadly outside the window. Depressed lonely lady standing alone and looking through the window.