Onderzoek

Nieuwe energie en sterkere chemie in Metropoolregio Groningen

13 juni 2022 14:51 RaboResearch

Metropoolregio Groningen heeft unieke kansen om haar economie duurzaam te versterken en de brede welvaart voor haar inwoners te vergroten. Hiertoe staat de regio voor acht opgaven, die alle te maken hebben met het creëren van nieuwe energie en sterkere chemie tussen de partijen in het ecosysteem waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken.

Man using tablet at Natural gas processing facility. Shadow DOF. Developed from RAW; retouched with special care and attention; Small amount of grain added for best final impression. 16 bit Adobe RGB color profile.