Onderzoek

Mainport Zuid-Holland in de nieuwe economie

8 februari 2023 16:00 RaboResearch

Hoe kan Mainport Zuid-Holland de transitie naar een duurzame en inclusieve economie versnellen?

Cargo container ship leaving the port of Rotterdam in The Netherlands. Huge overhead cranes in the background are unloading containers from vessels and putting new containers with cargo on board.

De Mainport Zuid-Holland staat voor de taak om de economische structuur te versterken én de brede welvaart voor de inwoners van de zuidelijke Randstad te verbeteren. Hierbij hoort een groeipad waarin duurzame en inclusieve groei de koers bepaalt. Daarom moet het aanwezige potentieel in deze regio veel meer worden benut en moet de transitie naar deze nieuwe economie fors worden versneld. Om dit duidelijk te maken gebruiken we de metafoor van ‘de complexe kluwen aan opgaven die moet worden ontrafeld om een sterke kabel te krijgen met trekkracht’. Dat lukt de regio nu nog te weinig. De kluwen lijkt steeds meer een knellende knoop, die de transitie naar een duurzame en inclusieve economie frustreert.

Om te achterhalen hoe de transitie naar een duurzame en inclusieve economie kan worden versneld, zijn we in dialoog gegaan en hebben we interviews gehouden met veertig bepalende stakeholders in de regio. Uit deze gesprekken en onze eigen analyses komen acht opgaven voor de regio naar voren om de transitie naar een duurzame en inclusieve economie te versnellen.