Onderzoek

Bail-in alternatief voor bail-outs banken

11 september 2012 17:25 RaboResearch

Bail-in houdt kortgezegd in dat de ongedekte en onverzekerde vorderingen van schuldeisers van banken kunnen worden afgeschreven of omgezet in eigen vermogen wanneer een bank afstevent op een faillissement. Welke issues gaan hiermee gepaard?

Businessman working and using Digital Tablet new business project finance investment at coffee cafe.