Onderzoek

Liquiditeitseisen uit Basel maken bankieren een stuk lastiger

1 mei 2010 12:29 RaboResearch

Eind 2009 kwam het Basels Comité met voorstellen om het liquiditeitstoezicht op banken internationaal te harmoniseren. Zijn deze nieuwe eisen nog ingrijpender zijn voor de bancaire sector dan de voorstellen voor strengere kapitaaleisen?

Economic recovery concept and return on investment ROI idea