Onderzoek

Energiecrisis maakt energiezuinige woning nog aantrekkelijker

8 januari 2013 12:00 RaboResearch

Door de hoge gasprijs is verduurzaming van woningen nu vaker rendabel dan in het verleden. Het prijsplafond verlaagt de prikkel voor woningverduurzaming weer wat. Huishoudens die verduurzamen zien dit ook sterker terug in de waarde van hun woning.

Inleiding

Door de sterk opgelopen energieprijzen is het voordeel van een energiezuinige woning fors groter geworden. In het verleden was verduurzaming vaak al wel rendabel bij het theoretische verbruik, maar lang niet altijd bij het daadwerkelijke verbruik van huishoudens. Door de energiecrisis loont verduurzamen sneller. Maar door het recent ingevoerde prijsplafond voor energie is dit effect inmiddels weer minder sterk. Het prijsplafond voor energie geldt alleen voor de eerste 1.200 m3 aardgas en 2.900 kWh elektriciteit. Doordat huiseigenaren bereid zijn om meer te betalen voor een energiezuinige woning, zien mensen die hun woning verduurzamen de investering ook – meer dan in het verleden – terug in een hogere woningwaarde.

Om het verband tussen energielabels van koopwoningen en transactieprijzen te bepalen, koppelen we verschillende datasets. Aan de basis staan microdata van het Kadaster, waarin alle transacties van bestaande koopwoningen zijn opgenomen. Deze dataset bevat naast de transactiedatum en koopsom ook het perceeloppervlakte van de woning. Omdat het energielabel pas vanaf 2015 verplicht is, gebruiken we alleen transacties vanaf 2015. We verwijderen transacties van woningen waarvoor op het moment van verkoop geen geldig energielabel beschikbaar was, transacties in het bouwjaar van woningen, en transacties van recreatiewoningen en niet-woningen (woonboten, woonwagens et cetera).

“Dit is een quote”

Voordeel energiezuinige woning is door gascrisis sterk opgelopen

Sinds het voorjaar is Nederland in de greep van de Europese gascrisis. De groothandelsprijzen van aardgas zijn sindsdien opgelopen tot een veelvoud van de gasprijzen uit de voorgaande jaren (figuur 1). Doordat gas een belangrijke rol speelt bij de opwekking van elektriciteit, zijn ook de prijzen daarvan sterk gestegen. Hoewel huishoudens met een vast energiecontract voorlopig uit de wind blijven, hebben huishoudens die een nieuw contract afsluiten te maken met een sterke stijging van de energierekening – ondanks het verlagen van de energiebelasting en de tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor energie. Ook na invoering van het prijsplafond voor energietarieven vanaf 1 januari 2023 zijn huishoudens die een nieuw energiecontract afsluiten waarschijnlijk fors meer kwijt aan energie dan in 2021.

De groothandelsprijzen van gas zijn recent flink gedaald, tot rond de 60 euro per MWh. Of deze daling doorzet, hangt af van het vermogen van huishoudens en bedrijven om hun gasverbruik te verminderen en van de wintertemperaturen de komende jaren. Als de gasprijzen zo laag blijven als ze nu zijn, dan zakken de tarieven die huishoudens betalen als ze een nieuw contract afsluiten op termijn waarschijnlijk tot beneden de maximumprijs uit het prijsplafond. Ook de prikkel om woningen te verduurzamen daalt dan.

Figuur 1: Aardgasprijs in termijncontracten (TTF) is vanaf het voorjaar sterk opgelopen

Bron: ICE, Macrobond