Onderzoek

Managementkwaliteit in Nederland verschilt flink per regio

6 november 2019 9:24 RaboResearch

Beter management leidt tot betere bedrijfsprestaties, maar de gemiddelde kwaliteit van management verschilt in ons land flink per regio. Dat concludeerden Jesse Groenewegen en Sjoerd Hardeman van RaboResearch. In Zuid-Nederland zijn de managementpraktijken van industriebedrijven het beste; zij presteren vergelijkbaar met bedrijven uit toplanden zoals Zweden en Duitsland.

Meteen de diepte in?Lees de volledige studie
Management visualisatie

Als bedrijven in de rest van Nederland hun managementkwaliteit ook naar dat niveau brengen, kunnen zij gemiddeld 4 procent meer omzet en 6 procent meer winst boeken. Opvallend hierbij is dat managers doorgaans geen idee hebben hoe hun management er daadwerkelijk voor staat. Ook hierin bestaan grote regionale verschillen; zo overschatten managers in de Randstad de kwaliteit van de eigen praktijken meer dan bijvoorbeeld managers in Noord-Brabant.

Betere managementpraktijken in Zuid-Nederland

Eerder al zagen we aanzienlijke verschillen in managementkwaliteit tussen bedrijven onderling. Deze variatie in kwaliteit is nu ook op regionaal niveau zichtbaar. Voor 450 industriebedrijven hebben we de managementkwaliteit gemeten met behulp van de World Management Survey. Dit is een onderzoeksmethode waarbij de managementpraktijken van bedrijven worden gescoord op een schaal van 1 tot 5 op vier dimensies: operationeel management, doelenmanagement, prestatiemanagement en personeelsmanagement. Door voor het eerst in te zoomen op Nederlandse regio’s constateren we nu dat industriebedrijven in Zuid-Nederland over aanmerkelijk betere managementpraktijken beschikken dan industriebedrijven in de rest van Nederland.

Regio’s in Zuid-Nederland scoren opvallend goed, zoals het gebied rondom Brainport Eindhoven. Hier zijn de managementpraktijken van industriebedrijven vergelijkbaar met die in Zweden en Duitsland, de toplanden in Europa op het gebied van management binnen de industrie. West-Nederland en Midden- en Noord-Nederland scoren aanmerkelijk slechter. Bedrijven in deze laatste twee regio’s scoren gemiddeld vergelijkbaar met bedrijven uit landen als Italië en Mexico.

“Managers in de Randstad overschatten de kwaliteit van hun eigen managementpraktijken meer dan managers in Noord-Brabant”

Oorzaken van regionale verschillen

De grootste regionale verschillen vonden we op het gebied van operationeel management en prestatiemanagement. Bedrijven in Zuid-Nederland excelleren vooral in operationeel management, terwijl bedrijven in West-Nederland relatief slecht scoren op doelenmanagement. Met andere woorden, bedrijven in Zuid-Nederland zijn goed in het optimaal inrichten van het productieproces en het minimaliseren van verspilling. Dit terwijl bedrijven in de Randstad onder andere meer aandacht kunnen besteden aan de balans tussen financiële en niet-financiële doelen.

Vooral de provincie Noord-Brabant, en in het bijzonder de regio Brainport Eindhoven, doet het dus erg goed. Brainport Eindhoven is een goed voorbeeld van een regio waarin bedrijfsleven en universiteiten van elkaars aanwezigheid profiteren: door nauw samen te werken en kennis uit te wisselen, trekken alle deelnemende partijen daar voordeel uit.