Update

Veel kansen voor detail- en groothandels

13 mei 2019 10:14

In een steeds digitalere wereld moeten ondernemers meer dan ooit inspelen op de veranderingen in de markt. In deze update leggen we uit waar de kansen liggen en wat de risico’s zijn voor MKB-ers. Je leest onder andere over: de verwachtingen voor de detail- en groothandel, het belang van positionering, de toekomst van winkels, het waardewiel voor retailondernemers en cybercrime.

Klant parfumerie ruikt aan geurstokje

“Het vertrouwen van de consument is gedaald.”

De detail- en groothandel groeit nog steeds

In 2018 groeide de omzet in zowel de detail- als groothandel. In de groothandel is de groei in de loop van het jaar wat afgezwakt. Maar beide sectoren zijn behoorlijk divers en de groei is daarom verschillend voor alle sectoren.

We merken dat het vertrouwen van de consument is gedaald en we zien dat er minder wordt uitgegeven sinds mei 2018. Dit is ook te zien in de inschattingen van verschillende instituten (o.a. DNB, CPB, OESO en IMF). Dit is slecht nieuws voor de groot- en detailhandel. De sector is namelijk erg afhankelijk van economische groei en consumentenvertrouwen. Niet gek dus dat ook de NEVI inkoopmanagersindex, een indicator voor de groothandel, een dalende trend laat zien.

Innovatie biedt groothandels veel kansen

Groothandels zitten tussen klanten en leveranciers in. Deze positie is kwetsbaar, omdat er van twee kanten druk wordt uitgeoefend. Maar het biedt ook kansen. Zo kun je als groothandel namelijk naar twee kanten toegevoegde waarde leveren en zo je positie in de keten versterken.

Met een sterk bedrijfsproces, goede ICT en prettig personeel kan je je als groothandel onderscheiden. Maar, je kan zelfs nog verder gaan door in je businessmodel rekening te houden met:

    Voor- en achterwaartse ketenintegratie (het overnemen van de processen die plaatsvinden vòòr en nadat een product in de groothandel ligt. Denk aan het overnemen zelfs zagen van de planken die in de groothandel liggen. Internationaal oriënteren; Samenwerkeng; ICT gericht op warehouse management systemen (WMS-systemen); Assortiment uitbreiden; Ominchannel visie (meerdere kanalen gebruiken om je klanten te bereiken).

De toekomst van retail is digitaal

Retailers moeten aantrekkelijk zijn voor klanten en zich onderscheiden van de concurrentie. Een soepele digitale klantreis en een naadloze samenwerking tussen het on- en offline deel van het bedrijf. Dat is wat retail nu en in de toekomst succesvol gaat maken.

Hoe je dat doet? Begin met een online strategie, heb aandacht voor de mobiele gebruiker en zorg voor een goedlopende in- en externe organisatie. Maak een plan en realiseer je dat je dit plan om de zoveel tijd moet bijschaven.

Denk hierbij aan:

    De juiste IT-systemen; Gebruik van data; Omnichannel visie; Verticale integratie en samenwerking; Personeel met kennis en ervaring; Locaties met belevenis.

De fysieke winkel moet vernieuwen

Winkeliers moeten meegaan met de tijd en in actie komen. Daarvoor moet nog wel een knop om. We zien nu nog vaak dat MKB-ers wel een website of webshop hebben maar dat deze slecht werkt, of niet compleet of onoverzichtelijk is. De prioriteit ligt vaak ook niet op de website, en dat is een gemiste kans.

Ook hebben winkels vaak slecht inzicht in voorraden, omzet, marge en het klantenbestand. Kortom: om retail een toekomst te geven is nog veel werk aan de winkel.

Hoe zet je de knop om als retailer?

    Haak aan op de juiste klantreis Zorg voor mobiele vindbaarheid en zichtbaarheid Analyseer en gebruik klant- en transactiedata Analyseer en gebruik klant- en transactiedata Kies een winnende combinatie van on- en offline

Van waardeketen naar waardewiel

De klassieke waardeketen (producent-groothandel-klant) is gunstig voor de retailer. Hij heeft al het contact met de klant. Maar de keten verandert steeds meer in een waardewiel: een flexibel netwerk waarin de klant centraal staat en waarin hij door meerdere partijen bediend kan worden.

Dit lijkt op een bedreiging maar is een kans. Nieuwe samenwerkingen kunnen tenslotte voor extra omzet zorgen. We zien zelfs drie mogelijkheden om te profiteren van het waardewiel:

    Verkopen van ruimte (fysiek of virtueel) in plaats van spullen; Helpen van andere spelers in het waardewiel; Gebruikmaken van de kracht van andere spelers en sterke punten combineren.
Cyclus van het waardewiel