Onderzoek

Nederland beperkt kwetsbaar in geïntegreerde waardeketen tussen China en de VS

15 augustus 2019 9:41 RaboResearch

Nederlandse multinationals kunnen negatieve gevolgen ondervinden van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, vooral als zij in beide landen actief zijn of opereren in de internationale waardeketen van beide grootmachten. Op macroniveau is het effect echter beperkt. Dat blijkt uit een studie van RaboResearch. De kwetsbaarste Nederlandse bedrijven in de geïntegreerde productieketen tussen beide landen zijn onder andere producenten van basismetalen, elektronica, papierproducten en machines.

Meteen de diepte in?Lees de volledige studie
China containers

In het onderzoek wordt de focus gelegd op verstoringen als gevolg van de handelsoorlog tussen de VS en China. Een eerdere analyse van RaboResearch uit 2018 wees al uit dat het macro-economische effect voor de Chinese economie groter is dan voor de Amerikaanse. Dit onderzoek is een aanvulling op die analyse uit 2018 met inzichten op de invloed van het handelsconflict, gezien vanuit de geïntegreerde waardeketen; een reeks processen die nodig zijn om een product of dienst te creëren. Ook is er gekeken naar de gevolgen voor Nederland dat als ‘derde land’ indirect schade kan ondervinden van deze verstoringen.

Amerika kwetsbaarder

Uit de resultaten van de studie blijkt ook dat Amerika kwetsbaarder is dan China wanneer de productieketen wordt verstoord. Dit kan een reden zijn waarom de VS alsnog per september besloot om niet alle importen uit China extra te belasten. Amerika is namelijk veel afhankelijker van Chinese halffabricaten dan andersom. Daarom is de wens groot om productielijnen van Amerikaanse bedrijven uit China te halen.

China afhankelijker

De kwalitatieve afhankelijkheid binnen de waardeketen is een aspect dat niet in het onderzoek is meegenomen. Uiteindelijk is China veel afhankelijker van de technologische kennis van de VS. Dat is een verklaring van de huidige spanningen tussen beide landen en een belangrijke aanname bij onze eerder analyses.

Gevolg voor Nederland

Een gevolg van de handelsoorlog voor Nederland is dat Nederlandse consumenten en importeurs zien dat prijzen van producten uit een van de ketens kunnen stijgen.