Update

Brede welvaart steekt kop weer op sinds crisis

20 juni 2019 13:54 RaboResearch

Onze brede welvaart is na tien jaar weer boven het niveau van voor de economische crisis. Dat kan geconcludeerd worden uit de Brede Welvaartsindicator (BWI). De groei van de brede welvaart is vooral toe te schrijven aan lagere werkloosheid en hogere inkomens. Nederlanders zijn daardoor positiever gestemd over hun leven. Ondanks dit rooskleurige beeld is er op andere vlakken wel het een en ander aan te merken. Dat blijkt uit het onderzoek van RaboResearch en Universiteit Utrecht.

Meteen de diepte in?Lees de volledige publicatie
Eindhoven in vogelvlucht

Dat er meer mensen werken en meer verdienen is slechts één kant van de medaille. Zo hebben negatieve ontwikkelingen van de woontevredenheid juist weer een remmende werking op de brede welvaartsgroei. Daarnaast is de balans tussen werk en privé verslechterd en hebben mensen minder sociale contacten, mogelijk door de gegroeide werkgelegenheid. Verder is er voor het eerst sinds jaren geen daling in de hoeveelheid fijnstof die en ook dat is merkbaar in de woontevredenheid.

Regio-afhankelijk

De brede welvaart in Nederland is sterk afhankelijk van de regio. Zo scoren de drie grootstedelijke regio’s Den Haag, Rotterdam en Amsterdam relatief laag. Dat komt deels door de negatieve effecten van verstedelijking: een lagere veiligheid en een slechter milieu. De regio’s Den Haag en Rotterdam scoren zelfs de laagste van het land hebben. Een relatief hoge score is te vinden in gebieden als Noord-Drenthe, Zuidwest-Friesland en Het Gooi en Vechtstreek.

Meer dan bbp

Sinds 2016 brengen Rabobank en Universiteit Utrecht de Brede Welvaartsindicator (BWI) uit. De welvaart van een land is immers meer dan alleen economische groei. Vanuit deze gedachte is de BWI ontwikkeld. Voor het vergroten van onze welvaart is het van belang niet eenzijdig naar één van de welvaartsdimensies te kijken, maar deze integraal te benaderen. Door de elf dimensies in één indicator samen te brengen legt de BWI niet de nadruk op één specifiek aspect van onze welvaart, maar juist op de samenhang en mogelijke uitruilen tussen de dimensies. De BWI biedt daarmee handvatten om na te gaan of welvaartsvergroting langs één dimensie niet ten koste gaat van welvaartsvermindering langs andere dimensies.