Update

Nederlandse industrie staat voor vier grote veranderingen

6 december 2019 16:48

De industrie is belangrijk voor de Nederlandse economie. Zowel direct als indirect: de industrie is namelijk grootafnemer van goederen en diensten uit andere bedrijfstakken. De komende jaren verandert het industrielandschap sterk door internationale concurrentie, veranderende klantwensen, technologische ontwikkelingen en de veranderende arbeidsmarkt. Benieuwd wat deze vier uitdagingen betekenen voor de sector? Je leest het hieronder.

Twee developers werkzaam achter hun pc

“Internationale concurrentie binnen de industrie is groot. Benut de nieuwe technologische ontwikkelingen om bij te blijven.”

1. Internationale concurrentie Nederlandse industrie

Bij elkaar opgeteld is 20 procent van de Nederlandse economie afkomstig van de industrie. En is de sector goed voor 60 procent van de exportwaarde. Ook zien we dat de arbeidsproductiviteit van de industrie de afgelopen vijftig jaar bijna vijf keer verdubbeld is. Dit was nodig omdat er zoveel export is: van elke euro wordt €0,70 in het buitenland verdiend. De afgelopen jaren is de exportafhankelijkheid van de Nederlandse industrie dan ook flink gestegen. Meer dan 70 procent wordt namelijk verhandeld naar Europa en China. Ook Zuidoost-Azië wordt een steeds belangrijkere exportbestemmingen.

2. Veranderende klantwensen hebben impact op industriesector

Behalve een economische bijdrage levert de industrie ook een belangrijke maatschappelijke bijdrage. De industrie zorgt namelijk voor oplossingen voor betaalbare zorg, voor duurzame energie en voor veilig en betaalbaar voedsel. We zien dat deze bijdrage steeds veranderd door andere klantbehoeftes, consumenten worden duurzamer. Bedrijven moeten hun producten dan ook meer aanpassen aan de wensen van de klant, in plaats van standaard producten te maken. Daarnaast neemt de gemiddelde levensduur van producten toe en daalt het aantal varianten van een product. Bedrijven moeten daar slimmer en flexibeler mee omgaan.

Ook is de maatschappelijke druk hoog om de uitstoot van broeikasgassen van de industrie te verminderen en om meer circulair te ondernemen. Bedrijven moeten meer zelfvoorzienend zijn en producten gaan hergebruiken. Wij zijn ervan overtuigd dat de industrie zich internationaal beter neerzetten zodra ze duurzamer bezig zijn.

3. Technologie biedt uitkomst voor industrie

Een andere grote verandering in de markt is de opkomst van technologische innovaties, zoals big data, connectivity, robotisering, artificial intelligence, internet of things en elektrificatie. Het slim verzamelen en gebruiken van data wordt steeds belangrijker. En we zien daar dan ook nieuwe verdienmodellen in ontstaan. Door data slim in te zetten kun je als bedrijf klanten aan je binden en je dienstverlening uitbreiden.

4. Groot tekort aan technisch personeel

Er is op dit moment een enorm tekort aan technisch geschoold personeel en de verwachting is dat dit voorlopig zo blijft. Bedrijven in de industrie hebben namelijk behoefte aan mensen met meer kennis op het gebied van automatisering en robotisering. Dit personeelstekort zet voor veel bedrijven een rem op hun groei.

Aan de ene kant is er sprake van vergrijzing in de sector waardoor er steeds minder mensen beschikbaar zijn en aan de andere kant is het aanbod vanuit opleidingen niet goed genoeg. De opleidingen sluiten niet helemaal goed aan op de praktijk. Daarom kiezen steeds meer bedrijven voor eigen praktijkgerichte scholingsprogramma’s.

Ook heeft de industrie te maken met een imagoprobleem waardoor scholieren überhaupt niet aan een studie beginnen. Speciale imagocampagnes om te laten zien dat werken in de industrie heel leuk is, moeten daar verandering in brengen.