Update

Verwachtingen metaalbranche voorzichtig positief

1 december 2019 17:31

Binnen de metaalindustrie vallen constructiebedrijven, bedrijven die gespecialiseerd zijn in oppervlaktebehandeling en bedrijven die actief zijn in algemene metaalbewerking. De afgelopen jaren is de metaalproductenindustrie sterk gegroeid in zowel productie als omzet. En de verwachting is dat de vraag de komende jaren alleen maar stijgt. Wel worden thema’s als innovatie en duurzaamheid steeds belangrijker. Het is geen keuze meer, maar een must. Benieuwd wat dit voor jou betekent? Meer cijfers en trends lees je hieronder.

Twee collega's in overleg lopen door magazijn

Economische situatie van de metaalindustrie

De metaalproductenindustrie telt ongeveer 12.000 actieve bedrijven waarvan ongeveer 85 procent minder dan tien werknemers in dienst heeft. Veel bedrijven in de metaalbranche zijn zogeheten toeleveranciers wat betekent dat ze produceren op basis van wensen van hun opdrachtgever. Er ligt een kans voor veel metaalbedrijven om te ontwikkelen van ‘alleen leverancier’ naar volledige partner. Zo biedt je meer toegevoegde waarde en maak je je als leverancier onmisbaar. Toch is het voor veel bedrijven nog een uitdaging om deze overstap te maken.

In de metaalindustrie wordt namelijk nog vaak op prijs geconcurreerd. Zo moet de kostprijs dagelijks verlaagd worden terwijl de productiviteit omhoog moet. Om snel en goed te kunnen voorzien in de productbehoefte van de klant, is het belangrijk dat bedrijven een flexibel productieproces hebben. Zo kunnen ze snel inspelen op de veranderende vraag vanuit de markt en zo een voordeel behalen ten opzichte van concurrenten. Door echt samen te werken met je klant als partners, maak je jezelf onmisbaar.

Duurzame veranderingen in het productieproces

Bedrijven in de metaalindustrie richten zich vaak nog onvoldoende op duurzaamheid en circulaire businessmodellen terwijl de de consument dit steeds belangrijker vindt. Ook de overheid en EU stellen steeds strengere duurzaamheidseisen. Om hierop in te spelen, is het belangrijk dat je als bedrijf in de metaalbranche zo circulair (zelfvoorzienend) mogelijk werkt. Bijvoorbeeld door producten modulair te ontwerpen, of door andere materialen te gebruiken.

Ook moet het energieverbruik in het productieproces (bijvoorbeeld bij lassen) beperkt worden. Deze twee veranderingen betekenen op korte termijn extra investeringen, maar op de langere termijn lagere kosten. Wij verwachten dat bedrijven die aandacht besteden aan duurzaamheid en circulariteit in de toekomst beter presteren.

Toekomst metaalindustrie: blijven vernieuwen

Naast het maken van duurzame keuzes, moeten bedrijven ook vernieuwen om te blijven bestaan. Niet alleen om de concurrent voor te blijven, maar ook om de klanten tevreden te houden. Zij stellen ten slotte steeds hogere eisen aan de snelheid, kwaliteit en flexibiliteit. Daarom wordt er steeds vaker gekeken naar hoe digitalisering en robotisering kan helpen in het productieproces.

Innovaties in de metaalproductenindustrie kunnen niet los worden gezien van innovaties in de belangrijkste afzetmarkten. Het is dus belangrijk dat je als bedrijf weet wat er speelt en daarop in kunt spelen. Zo stijgt het aantal productvarianten en nemen de gemiddelde hoeveelheid van bepaalde producten af. Een ontwikkeling waar je als metaalbedrijf je proces op moet aanpassen. Bedrijven die betrokken zijn bij de productontwikkeling van afnemers hebben een streepje voor ten opzichte van concurrenten. Zij maken zich namelijk sneller onmisbaar voor afnemers.

Tekort aan technisch personeel is uitdaging voor metaalindustrie

Door de snelle veranderingen in de metaalindustrie (en andere sectoren) neemt de vraag naar technisch personeel toe. Bedrijfsprocessen zijn steeds vaker digitaal, of zelfs met robots. Een ontwikkeling die vraagt om ander geschoold personeel. En daar is een groot tekort aan. Daarom kiezen steeds meer bedrijven ervoor om personeel zelf op te leiden. Zo zijn ze aantrekkelijk voor jong talent en dragen ze iets bij aan de lokale gemeenschap. Wij verwachten dat bedrijven die personeel aan zich te binden door scholing en focus op hun ontwikkeling, beter zullen presteren.

De Rabobank is ambassadeur van smart industry en bijbehorende thema’s zoals 3D-printing en robotica.