Update

Detail- en groothandels moeten meegaan met de tijd

19 februari 2019 15:27

De detail- en groothandelsector is in 2018 duidelijk gegroeid. Wel is de groei aan het afnemen en we verwachten dat deze trend in 2019 en 2020 doorzet. Ondernemers moeten daarom goed opletten en inspelen op veranderingen in de markt, technologie en klantgedrag.

Medewerker schoenenwinkel in magazijn

“Alleen meeliften op consumptiegroei is niet genoeg.”

Consumentenvertrouwen is een goede graadmeter om de groei van de sector te bepalen. We zien dat het vertrouwen een beetje afneemt. Gelukkig zijn de prijzen van olie en andere grondstoffen nog goed, want groothandels leunen hier namelijk sterk op. Vooralsnog hoeft de sector zich dus nog geen zorgen te maken. De omzetgroei en het consumentenvertrouwen neemt misschien wat af, maar er wordt nog genoeg gekocht (consumptiegroei) om positief te blijven.

Toch moeten detail- en groothandels scherp blijven. Ze moeten blijven inspelen op veranderingen, digitalisering, klantgedrag en concurrentie. Alleen meeliften of consumptiegroei is niet genoeg.

De toekomst voor detailhandel ligt online

Er wordt steeds meer online gekocht en dit heeft vanzelfsprekend invloed op fysieke winkels. De klant heeft nieuwe verwachtingen en kiest toch voornamelijk voor de makkelijkste weg. De groei van online winkels vraagt daarom ook om aanpassingen offline.
Maar denk ook aan de groei van steden waardoor veel franchises in de regio het moeilijk hebben. Tijd voor nieuwe samenwerkingsafspraken en een ander franchisemodel dus. Vooral voor kleine retailers en groothandels is dit de enige manier om zich tegen de groei van online verkoop te wapenen.

Het voordeel van de franchise

Fysieke winkels (in franchiseverband) hebben heel wat voordelen ten opzichte van een online winkel. Ze kennen de wensen van lokale consumenten en kunnen hun formule snel aanpassen om vaste klanten te behouden. Een winkel weet men te vinden, een nieuwe URL niet meteen. Ook hebben ze een natuurlijke gunfactor door hun band met de gemeenschap. Er is dus toegevoegde waarde, maar die moet wel bewezen worden.

Franchisehouders moeten daarom moderniseren. Een afwachtende houding is onverstandig. Ook moet de relatie tussen franchisegever en -nemer goed worden bekeken. Ideeën op dit vlak zijn:

    Anders omgaan met online verkoop; Kritisch kijken naar het vestigingsnetwerk (alle franchises bij elkaar); Denk opnieuw na over het eigendom en bestuur van de franchise.

Kleine ondernemers moeten vernieuwen

Vernieuwing is belangrijk maar wel moeilijk voor kleine ondernemers. Samenwerking is hier de sleutel. Franchiseorganisaties, inkoopcombinaties of brancheverenigingen kunnen samen een innovatieplatform opzetten met hulp van start-up bootcamps en kennisinstellingen. Door krachten te bundelen komen de beste oplossingen naar boven.

De samenwerking zorgt ervoor dat vernieuwingen gestructureerd en doelgericht worden aangepakt, met onderzoek en testen. Kleine retailers en groothandels krijgen zo specifieke oplossingen voor de behoeftes van hun klanten. Het kost wel wat moeite om zo’n platform op te zetten en iedereen op één lijn te krijgen, maar de voordelen zijn volgens ons meer dan de moeite waard.

Samenwerken gaat overschot aan voorraad tegen

Er is vaak te veel voorraad bij groothandels. Dit komt omdat iedere groothandel zelf inschat wat klanten willen. Dit kan opgelost worden door ‘vraaggestuurde’ waardeketens. Dit betekent dat de voorraad gelijk loopt met de vraag van klanten. Hiervoor moeten groothandels wel samenwerken in een keten en informatie uitwisselen:

    Ze moeten inschatten wat de totale marktvraag is en hoeveel voorraad er is. Dit kan op basis van data; Vervolgens moet de totale voorraad verdeeld worden over alle partners in de keten; Daarna moet de totale voorraad inzichtelijk en beschikbaar gemaakt worden. Zo maakt het voor de eindklant niet uit waar de voorraad zich bevindt en kan hij altijd en overal uit de voorraad kopen.

Groothandels moeten zich dus extra richten op twee punten waar ze al goed in zijn: data verzamelen en logistiek.