Update

De toekomst van de gezondheidszorg

26 november 2019 15:31

De Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste ter wereld. Maar er valt veel te winnen op het gebied van duurzaamheid. Zo kan de zorg efficiënter, maar ook een stuk vriendelijker voor het milieu. Door te verduurzamen, maken we de zorg klaar voor de toekomst. Hoe? Voorkomen in plaats van genezen.

Receptionist achter balie

“De zorgsector moet drastisch veranderen om toekomstbestendig te blijven.”

Nederlandse gezondheidszorg niet toekomstbestendig

De vraag om gezondheidszorg stijgt en ondertussen lopen de tekorten op de arbeidsmarkt op. Daarnaast krijgen steeds meer medisch specialisten een burn-out. Als er geen stappen worden gezet richting duurzaamheid, is het gevolg dat we meer patiënten hebben dan zorgprofessionals aankunnen. In de praktijk betekent dat langere wachtlijsten en een nóg hogere werkdruk. Een oneindige cirkel die niet stopt, tenzij de zorgsector drastisch verandert.

Van ziekenzorg naar voorzorg

Er ligt nog een te grote focus op ‘reparatiegeneeskunde’: het behandelen van zieken. Terwijl we juist de hoeveelheid patiënten en dus ook zorgkosten kunnen verminderen door te voorkomen dat mensen ziek worden. Maar om die omschakeling voor elkaar te krijgen, is het wel nodig dat verschillende instanties samenwerken. Zo moet het verdienmodel van de gezondheidszorg veranderen. Neem bijvoorbeeld Japan, daar verdienen artsen niet per zieke patiënt, maar per gezonde. Deze manier van omdenken verplicht zorginstellingen na te denken over hun bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkelingen in plaats van omzet. Dit soort innovatieve veranderingen in de zorg zijn dus noodzakelijk.

Zorg voor klimaat

De gezondheidszorg is goed voor 7 procent van de CO₂-uitstoot in Nederland. Daarnaast heeft 50 procent van de gebouwen voor de langdurige zorg (zoals bejaardentehuizen en groepswoningen voor geestelijk beperkten) energielabel D of slechter. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Met name in de verpleeg- en verzorgingshuizen ligt een grote uitdaging wat betreft verduurzaming. Ook in ziekenhuizen wisselt het duurzame energieverbruik enorm en valt dus nog veel winst te behalen. Die percentages moeten én kunnen lager voor een gezondheidszorg die klaar is voor de toekomst.

Groene ontwikkelingen in de zorg

Steeds meer partijen (waaronder banken) sluiten zich aan bij de Green Deal Duurzame Zorg. Deze organisaties werken samen aan:
    49 procent minder CO₂-uitstoot in 2030; circulaire bedrijfsvoering op basis van hergebruiken en recyclen; medicijnresten uit afvalwater halen; gezondmakende leefomgeving en milieu.

Voor zo’n grote verandering heb je dus meer nodig dan een paar zonnepanelen op het dak. Daarom passen wij ons financieringsbeleid ook aan op bovenstaande ambities. Zo letten we niet alleen op energiebeleid, maar ook op circulair ondernemen, de inkoop van producten en hoe er met afval omgegaan wordt.

Werk je aan een innovatie in de zorg? Dan gaan we graag met je in gesprek. Misschien kunnen we je helpen met kennis, ons netwerk en natuurlijk financiering.