Update

Zo onderscheid je je met duurzaamheid in detailhandel

6 december 2019 10:22

De detailhandelbranche is enorm belangrijk voor de Nederlandse economie. Ook is detailhandel van groot belang voor andere sectoren, zoals merk- en vastgoedeigenaren, producenten, groothandels en logistieke dienstverleners. Samen met horeca zorgen winkels voor aantrekkelijke en gezonde binnensteden. Benieuwd naar de laatste cijfers, trends en uitdagingen in detailhandel? Je leest ze hieronder.

Klant verlaat een winkel

“De consument wordt steeds kritischer, heeft minder tijd, meer keuze en kan altijd shoppen.”

De retailsector heeft te maken met grote veranderingen op het gebied van consumentengedrag, demografie, concurrentie en technologie. Een belangrijke reden daarvoor is de verschuiving naar online. De verwachting is dat het aantal online winkels blijft uitbreiden, wat betekent dat fysieke winkels en winkelgebieden het zwaarder krijgen. Het bezoeken van een fysieke winkel is geen noodzaak, maar een keuze van klanten. Fysieke winkels blijven relevant als ze toegevoegde waarde hebben voor consumenten, producten, merken en medewerkers. Bijvoorbeeld door kundig personeel in te zetten en de sfeer in je winkel aan te passen. Ook kun je online (data)technieken die gericht zijn op gemak, personalisatie en klantinzicht inzetten in je winkel. Dit laatste wordt ook wel bricks-and-clicks retailers genoemd. Zij weten de online kanalen en fysieke winkels goed aan elkaar te verbinden.

Concurrentie detailhandel neemt steeds meer toe

De Nederlandse retailbranche staat steeds verder onder druk door toenemende internationale concurrentie en technologische ontwikkelingen die in rap tempo doorgaan. Zo zien we dat er steeds meer nieuwe concurrenten bijkomen, zowel on- als offline. De detailhandelsector verschuift naar een keten waarbij de klant compleet centraal staat en op meerdere manieren door verschillende partijen wordt bereikt. Het is dan ook steeds belangrijker om je als ondernemer te onderscheiden in je klantcontact: bouw een relatie op met je klanten.

Daarnaast vormt de snel toenemende digitalisering een uitdaging. Een groot deel van het MKB heeft al een website, webshop of app, maar die zijn vaak ouderwets, slecht onderhouden en onvolledig. En dat is zonde want door het grote aanbod zijn consumenten eerder geneigd om te kiezen voor een website die wel lekker werkt. Daarnaast hebben veel ondernemers onvoldoende zicht op de omzet, marge, voorraad en hun klantenbestand waardoor ze achter de feiten aanlopen en niet kunnen voldoen aan de wensen van de klant. Ze steken te weinig tijd, geld en energie in de online transitie. Bovendien lopen veel bestaande bedrijven achter omdat ze simpelweg al een pand huren, een voorraad hebben en vastzitten aan bepaalde ICT. Terwijl nieuwe bedrijven juist starten met een klein aantal winkels in grote steden, goed getrainde medewerkers en uitblinkende ICT-systemen.

Detailhandel: investeer in innovatie en online strategie

Om te blijven concurreren is het noodzakelijk om snel te investeren in digitalisering. Het start bij je online strategie. Consumenten kiezen steeds vaker voor gemak en snelheid en starten hun zoektocht naar een product dan ook online. Vaak via hun mobiele apparaat en social media. Zorg dan ook dat je een online strategie hebt die start vanuit de mobile-firstgedachte. Daarnaast is het belangrijk om na te denken over je doel: wil je informeren, in gesprek gaan, verkopen of verbinden? Wil je lokaal, nationaal of internationaal je bedrijf runnen? En in welke vorm: ga je zelf aan de slag of wil je samenwerken? De antwoorden op deze vragen vormen de basis van je strategie.

Daarnaast is het steeds belangrijker dat je weet wie je klant is. Wat is zijn of haar koopgedrag en smaak? Koppel deze kennis (big data) aan relevante, op maat gemaakte proposities (smart data). Zo doe je klanten een relevant en passend aanbod.

Zo onderscheid je met duurzaamheid in detailhandel

Consumenten hechten steeds meer waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Van de retailer verwachten zij eerlijkheid, openheid en een bewuste omgang met het milieu. Naast voldoen aan wetten en regels, biedt duurzaamheid juist ook verschillende kansen voor de retailbranche:

    Zorg ervoor dat je duurzaamheid onderdeel maakt van je bedrijf zodat het ook bijdraagt aan je omzet. Bijvoorbeeld door geen spullen te verkopen, maar te verhuren (circulaire economie). Als duurzaamheid onderdeel is van al je bedrijfsprocessen draagt het bij aan een lager energieverbruik en een bewuste omgang met afval (bijvoorbeeld door gerecycled verpakkingsmateriaal te gebruiken, of minder voorraad te beheren zodat je een kleiner pand kunt huren). Als je verantwoordelijkheid pakt voor de herkomst van je producten, draagt dit bij aan een positief imago.