Update

2020 is meer dan verloren jaar voor restaurants

9 mei 2020 15:55

Sinds de coronacrisis staat de volumegroei van restaurants na 7 jaar abrupt stil. Omzetdalingen lopen op tot 40 procent waardoor de druk op de sector hoog is. Ondernemers staan voor extreme uitdagingen om hun omzet te verhogen, terwijl ze te maken hebben met de restricties vanuit de overheid. Toch verwachten we op de lange termijn dat consumenten de restaurants weer opnieuw ontdekken. Doordat we steeds vaker thuiswerken, wordt de behoefte om elkaar te ontmoeten groter. Aan restaurants de uitdaging om hierop in te spelen.

Drie koks in de keuken

“Doordat we meer thuiswerken, is de behoefte om elkaar te ontmoeten groter: een kans voor restaurants.”

Vertrouwen van consument moet eerst herstellen

Om de omzetten van restaurants weer enigszins op peil te krijgen, is het belangrijk dat consumenten vertrouwen krijgen in de situatie. Momenteel is het consumentenvertrouwen namelijk dubbel geladen. Zo is men aan de ene kant nog onzeker over hun eigen financiële situatie en aan de andere kant angstig om besmet te raken met het coronavirus. Het herstel van dit vertrouwen is nodig voordat consumenten überhaupt naar restaurants zullen gaan.

Economische gevolgen door daling van toerisme

De afgelopen jaren zorgde de aanhoudende groei van het toerisme voor een groei in het aantal restaurants. Met name in de regio Amsterdam nam hierdoor het aantal horecagelegenheden flink toe. Doordat het toerisme is weggevallen, is er dus eigenlijk een overschot aan horeca in deze regio ontstaan (overcapaciteit). De verwachting is dat de restaurants die zich richten op het toerisme langer met omzetdruk te maken hebben omdat het toerisme waarschijnlijk pas in 2023 hersteld is.

Impact op zakelijke markt: is bedrijfsrestaurant nog nodig?

Ook horeca in de zakelijke markt moet een lange adem hebben. Aan de ene kant omdat bedrijven nog niet open mogen en bedrijfsrestaurants en koffiezaken dus ook niet. Daarbij zullen bedrijven vanwege de economische onzekerheid gaan kijken op welke vlakken ze kunnen besparen. Een bedrijfsrestaurant of horecagelegenheid sluiten, zou een optie kunnen zijn. Bovendien is het nog maar de vraag of de behoefte aan bedrijfsrestaurants in de toekomst blijft bestaan nu we steeds meer thuiswerken en we verwachten dat dit een blijvende trend is. Hetzelfde geldt voor to-go formules op stations: nu we minder reizen, neemt de afname bij deze horeca ook af.

Kansen voor horeca: speel in op duurzaamheid

Om in de toekomst interessant te blijven voor je doelgroep is het belangrijk dat je duurzaam bent. Consumenten willen steeds vaker weten wat ze eten en drinken en kiezen daarom vaker voor lokale en biologische producten. We verwachten dat consumenten door de coronacrisis meer lokaal georiënteerd zijn, en dat dus ook van hun restaurants verwachten. Daarnaast zijn thema’s als voedselverspilling en de impact van vleesconsumptie op gezondheid en uitstoot van bijvoorbeeld CO₂ en stikstof nog steeds belangrijk. Zorg dat je als restaurant zo min mogelijk voedsel verspilt en wees daar transparant over. We verwachten ook dat de vraag naar alternatieven van vlees de komende jaren toeneemt. Wil je als bedrijf rendabel blijven? Zorg dan dat je deze veranderende consumentenvraag serieus neemt.

Innovatie in restaurants: ga mee met de tijd

Om als restaurant omzet te blijven maken is het belangrijk om kritisch te kijken naar je eigen bedrijfsprocessen. Waar kun je verbeteringen aanbrengen? Procesinnovatie zien we met name bij grote ketens. Zij zijn goed in staat om vanuit een centrale keuken een kwalitatief goed product te leveren. Zodra je innoveert op processen kun je kosten verlagen en ben je minder afhankelijk van je personeel.

Daarnaast zien we dat restaurants steeds afhankelijker worden van organisaties als thuisbezorgd en reviewsites. Consumenten gebruiken deze sites steeds vaker voordat ze bij een restaurant gaan eten of bestellen en zijn niet meer rechtstreeks in contact met het restaurant. Dit zorgt voor een verminderde loyaliteit van de consument. Bovendien moeten bedrijven betalen voor de diensten van dit soort sites, wat uiteraard impact heeft op hun marges. We verwachten dat restaurants in de toekomst steeds meer inzetten op het gebruik van data. Door beter inzicht te krijgen in je klanten, kun je hen ten slotte beter bedienen. En door van tevoren goed in te kunnen schatten hoeveel je moet inkopen, vermijd je voedselverspilling en dus geld. De komende jaren zal de inzet van data toenemen.

De Rabobank werkt samen met verschillende brancheorganisaties en gemeenten om zo tot een visie te komen voor restaurants. Benieuwd waar jouw kansen liggen? Neem contact op met een Rabobank bij jou in de buurt.