Update

Gehandicaptenzorg focust op zelfredzaamheid cliënten

24 maart 2020 12:47

De gehandicaptenzorg biedt zorg, ondersteuning en jeugdhulp aan mensen met een beperking. Deze groep wil vanuit huis behandeld worden en via onderwijs, werk en persoonlijke ontwikkeling echt onderdeel van de samenleving zijn. De cliënt staat dus centraal en dat vraagt om maatwerk maar dat betekent ook een hogere werkdruk. Innovatie in de sector is dus nodig, net als een scherpe strategie en goed ondernemerschap. In deze update vertellen we je meer over de cijfers, trends en kansen in de gehandicaptenzorg.

Twee collega's met laptops met elkaar in gesprek

Coronacrisis raakt de gehandicaptenzorg

De gevolgen van de coronacrisis zijn voor de gehandicaptenzorg ingrijpend geweest. In de gehandicaptenzorg gingen dagbestedingslocaties, school en werk op slot en was bezoek alleen bij hoge uitzondering mogelijk. Zorgaanbieders moesten maatregelen nemen om het virus zoveel als mogelijk buiten de deur te houden. Hierdoor hebben ze te kampen gehad met afgenomen inkomsten en extra kosten. Via overheidsregelingen is de sector op de been gehouden. De coronacrisis heeft ook geleid tot een toename van het ziekteverzuim. Omdat het moeilijk is om extra personeel aan te trekken, is de werkdruk in de sector verder toegenomen.

“Zelfredzaamheid en participatie staan centraal in de gehandicaptenzorg.”

Mensen met een beperking zijn onderdeel van de gemeenschap

Omdat mensen met een beperking vaker thuis wonen en meedoen in de samenleving, moeten gehandicaptenzorg-instellingen daarop inspelen. Het gevolg is namelijk dat minder mensen verblijven in instellingen en de vraag naar zorg vanuit huis groeit. We verwachten bovendien dat de vraag naar gehandicaptenzorg licht stijgt. Daarnaast zal de werkdruk stijgen omdat mensen met een beperking ouder worden en langer leven met vaak meerdere aandoeningen. Dat noemen we ook wel co-morbiditeit. Tegelijkertijd stijgen de budgetten nauwelijks. Om deze veranderingen aan te kunnen, moet gehandicaptenzorg veranderen. Zo is het verstandig als aanbieders van gehandicaptenzorg hun strategie en middelen zoals vastgoed en personeel op bovenstaande punten (en op elkaar) afstemmen.

Betere gehandicaptenzorg door het juiste personeel

Naast de beperkte groei van de budgetten, stijgende zorgvraag en stevige werkdruk kampt de branche met een personeelstekort. Alleen in kleinschalige woonzorgvoorzieningen is het tekort nog te overzien omdat deze instellingen in trek zijn bij zorgprofessionals. Hoe je als instelling het juiste personeel aantrekt? Door niet alleen oog voor je cliënt te hebben, maar juist ook voor je medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan minder administratieve taken en meer opleidingen, trainingen en coaching. Instellingen met extra aandacht hiervoor krijgen gemakkelijker passend personeel en leveren daardoor betere zorg.

Innovatie in de zorg kan werkdruk verlagen

Innovaties gericht op slimme oplossingen voor mensen met een beperking op het gebied van: wonen, leven, leren, werken, taal en gezondheid zorgen ervoor dat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Hierdoor kan de werkdruk bij medewerkers in de zorg afnemen. De Rabobank is een belangrijke maatschappelijke partner van zorginstellingen. Wij zetten in op zorgvastgoed met toekomstperspectief en nieuwe technologische ontwikkelingen in de zorg. Meer weten? Lees de laatste cijfers en trends.