Opinie

Nieuw hoofdstuk in handelsoorlog VS en China

17 januari 2020 12:29 RaboResearch

De langverwachte handelsovereenkomst tussen de VS en China, ‘Phase-1’, is sinds 15 januari een feit. Het 85 pagina’s tellende document moet duidelijkheid bieden rond de handelsoorlog die beide landen sinds 2018 bezighoudt. Al is er een overeenkomst, het is nog breekbaar en een deal kan nog steeds mislukken. De onzekerheid kan wereldwijd voelbaar zijn. RaboResearch staat stil bij de hoofdpunten uit het verdrag.

Handelsoorlog vs china

Het eerste hoofdstuk van de handelsovereenkomst omvat intellectueel eigendom en gedwongen technologieoverdracht. Het gaat bijvoorbeeld over geografische aanduidingen, patenten, handelsmerken en productie en export van namaakproducten. Ook is er bijvoorbeeld overeenstemming bereikt over samenwerking en handhaving van boetes. Hoofdstuk 3 gaat over handel in voedsel en landbouwproducten. China en de VS erkennen het belang van hun landbouwsector en er zijn veel verwijzingen naar de ‘steeds groeiende markt’ in China. Dit hoofdstuk is ook als ondersteuning bedoeld van de afspraken die zijn gemaakt in hoofdstuk 6. Zo gaat China de komende jaren zo’n 200 miljard dollar extra aan Amerikaanse goederen en diensten uitgeven.

Tarieven VS aangepakt

In hoofdstuk 4 van de fase 1-overeenkomst is de deelname en toegang tot de financiële diensten geregeld. Zo moet er een snellere afhandeling zijn in het proces van vergunningsaanvragen voor financiële diensten. Er zijn in de overeenkomst specifieke termijnen benoemd waar China zich aan moet houden. Moet de VS dan nog iets doen? Ja, in ruil voor deze Chinese concessies, heeft de VS hun plan voor aanvullende tarieven op resterende Chinese goederen, die niet onderworpen zijn aan tarieven, niet uitgevoerd. Daarnaast zullen zij de tarieven van 15 procent halveren op 120 miljard dollar aan Chinese consumentengoederen (zoals mobiele telefoons, speelgoed en laptops). De eerdere tarieven van 25 procent op 360 miljard dollar aan Chinese goederen en onderdelen blijven echter van kracht.

Impact andere landen

De vraag is hoe lang deze afspraken houdbaar zijn. Hoewel er een overeenkomst is bereikt, is het onstabiel. Volgens China kunnen onderhandelingen alleen tot een succesvol resultaat leiden als ze op gelijke voet worden gevoerd. Amerika heeft echter al verklaard dat ze niet van plan zijn de tarieven vóór de verkiezingen in november te verlagen. De onstabiliteit is niet alleen bij de hoofdrolspelers in dit conflict te merken. Consumenten in landen die ogenschijnlijk niets met de handelsoorlog te maken hebben, gaan ook de impact voelen. Denk maar aan duurdere elektronische producten, zoals laptops en computers die duurdere Chinese tussenproducten gebruiken en van Amerika naar Europa worden verscheept. Uit onze berekeningen blijkt dat Nederland als open economie met relatief sterke handelsbetrekkingen met de VS momenteel al economische verliezen van 1,8 miljard dollar heeft geleden in vergelijking met een situatie zonder handelsoorlog. Dit kan zelfs oplopen tot 6,5 miljard dollar tegen 2021. Onze verwachting is ook dat de Amerikanen en de Chinezen uiteindelijk geen overkoepelende deal zullen bereiken en het conflict later dit jaar opnieuw zal escaleren.