Update

Coronacrisis: de wereld start langzamerhand weer op

26 juni 2020 14:40 RaboResearch

De gevolgen van de coronacrisis verschillen per land, waardoor de aanpak ervan ook per land verschilt. In China was het coronavirus vrij snel onder controle door streng ingrijpen van de overheid. In de VS werd minder streng ingegrepen waardoor het nog niet onder controle is. Over het algemeen geldt, hoe strenger de overheid ingrijpt, hoe groter de economische schade. RaboResearch bracht de effecten in kaart.

Corona globe

Om de economische schade te beperken, stellen overheden enorme steunpakketten samen. Dit geld moet ervoor zorgen dat bedrijven niet omvallen en consumenten niet in betalingsproblemen komen. Landen die goedkoop kunnen lenen of een lage staatsschuld hebben, kunnen de enorme bedragen die met de steun gepaard gaan makkelijker ophoesten dan andere landen. We zien dan ook dat landen zoals Duitsland en de Verenigde Staten relatief grotere steunpakketten hebben.

“Door de lockdown was de horeca lang dicht, waren er reisrestricties en werd thuiswerken de nieuwe norm. Dit is te zien in de data.”

Situatie in de wereld

Door de lockdown-maatregelen is de horeca op veel plekken een lange tijd gesloten geweest, zijn er reisrestricties ingesteld en is thuiswerken de nieuwe norm. Dit zien we ook terug in de data. Het aantal vluchten en restaurantreserveringen bijvoorbeeld, zijn ingestort. Landen die sterk afhankelijk zijn van het toerisme, zoals Griekenland en Turkije, worden hierdoor economisch zwaarder geraakt. Daarnaast zien we dat mensen minder tijd op kantoor of buiten de deur doorbrengen. De neerwaartse trend blijkt echter wel te stoppen. We zien langzamerhand verschillende activiteiten stapje voor stapje toenemen.

Situatie in Nederland

Deze trend zien we ook terug in Nederland. Daarnaast lijkt het dat erop dat het grootste gedeelte van de baanverliezen bij jonge mensen terechtkomen. Het ligt dan ook in de lijn van de verwachting dat het sentiment onder consumenten sterk gedaald is sinds het begin van de crisis. Over het algemeen is dit sentiment een goede voorspeller van de consumentenbestedingen. Wij verwachten dus dat deze zullen dalen.

Financiële markten

De coronacrisis heeft ook grote effecten op de financiële markten. Aandelenprijzen waren in maart gemiddeld wel 30 procent lager, maar hebben een sterk herstel laten zien. Desondanks is er nog wel veel onzekerheid in de markt. Een slecht bericht vertaalt zich al snel in lagere koersen.

We zien daarnaast dat de munten van opkomende markten in waarde dalen. Dit kan voor landen met een grote dollarschuld een probleem vormen. Wanneer de eigen munt minder waard wordt, is er meer van de lokale valuta nodig om de schuld in dollars af te betalen. Vooral Turkije is in dit opzicht kwetsbaar.

Al met al zien we in de data de economische schade enorm is. De wereld keert stapje voor stapje weer terug naar hoe het was voor de crisis, hoewel sommige dingen misschien wel blijvend veranderd zijn.

Er zit vertraging tussen de gevolgen van de coronacrisis voor de economie en de publicatie van economische data. Daarom werpen we een blik op economische indicatoren die eerder beschikbaar komen. Data over files, internationale vluchten en restaurantboekingen zijn sneller beschikbaar en kunnen ons eerder inzicht geven over de economische effecten van de coronacrisis.